De gemeente Almelo heeft 25 oktober besloten dat de termijn om energietoeslag aan te vragen verlengd wordt tot het eind van dit jaar.

Team Cliëntondersteuning helpt u gratis met deze aanvraag. Kom langs op ons spreekuur: maandag- dinsdag en vrijdagmorgen tussen half tien en half twaalf.
Wilt u uw DigiD en een bewijs van uw inkomen van maart 2022 meenemen? Heeft u geen DigiD? Wij hebben ook papieren aanvraagformulieren of helpen u met een aanvraag voor uw eigen digitale inloggegevens voor de overheid.