Een samenwerking van Almelose vrijwilligersorganisaties voor
cliëntondersteuning en belangenbehartiging.
“Almelo Sociaal, voor en door Allemaal”

Almelo Sociaal is een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties met verschillende aandachtsgebieden. De samenwerkende organisaties vindt u in de kop van deze site onder BGA, COSBO, KRA & WMO.

Wij zijn de ingang voor alle inwoners in een sociaal economisch kwetsbare positie met vragen over (on-) mogelijkheden, regels, rechten en plichten in het sociale domein en in elke levensfase of persoonlijke situatie.

Als “Sociaal Loket” kunt u kosteloos bij ons terecht voor cliëntondersteuning – advies en hulp.

Onze deskundige vrijwilligers ondersteunen en adviseren u vanuit hun beroeps- of praktijkervaring en permanente kennisontwikkeling. We houden spreekuren, leggen huisbezoeken af en organiseren informatiemarkten en themabijeenkomsten. 

Vanuit uw vraag of situatie vervullen wij een onafhankelijke rol tussen u en instanties. We zetten bijvoorbeeld uw zorgbehoefte op een rij, bekijken uw financiële probleem of kijken naar uw ondersteuningsvraag. Daarnaast kunnen we u ondersteunen in het gesprek met de gemeente, wijkcoach of zorgaanbieder.

Dankzij onze goede netwerkcontacten kunnen we specifieke situaties warm doorverwijzen of deskundige collega’s inroepen.

Op basis van wettelijke kaders behartigen wij uw en andermans belangen en adviseren gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders over het te voeren (gemeentelijke) sociale beleid. Ook komen we op voor uw belangen bij diverse instanties.

Almelo Sociaal, voor en door allemaal.

 

Onze privacy verklaring vindt u hier.

Deze website gebruikt cookies Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Prima!