De doelstelling van BGA is dat mensen met een beperking of handicap mee kunnen blijven doen in de samenleving

Wie zijn we?

De Belangengroep gehandicapten Almelo (BGA) bestaat uit vrijwilligers/ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties die op plaatselijk niveau (gemeente Almelo) de belangen behartigen van mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken.
Daarnaast ondersteunen wij de doelgroep arbeidsongeschikten (mensen met een Ziektewet, WIA of Wajong uitkering)
Dit alles op het gebied van Zorg, Welzijn en Inkomen.De doelstelling van onze (werk)groep is dat mensen met een beperking/handicap mee kunnen blijven doen in de samenleving, kunnen blijven werken/aan het werk kunnen komen en zelfstandig kunnen blijven wonen.
Onze doelgroep betreft mensen die vaak in een sociaal, economisch en maatschappelijk kwetsbare positie verkeren.
De BGA groep is als “organisatie” aangesloten bij de koepel Almelo Sociaal en gehuisvest aan de Grotestraat- Zuid 174 te Almelo telefoon: 0546 456909.

Wat doen we?

De Belangengroep gehandicapten Almelo (BGA) doet het volgende:We houden op de maandagmorgen een telefonisch spreekuur (er kan dan altijd een afspraak gemaakt worden) en een inloopspreekuur op de woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Indien het niet anders kan bezoeken we de mensen thuis.Tijdens het spreekuur kunt u met alle vragen bij ons terecht over o.a.:

  • Wmo voorzieningen als ondersteuning bij het huishouden en vervoer
  • Zorgvoorzieningen in de thuissituatie
  • Aanpassingen van de woning i.v.m. de handicap
  • Het invullen van formulieren en bezwaarschriften.
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Cliëntondersteuning

Als we u zelf niet kunnen helpen weten we wel vaak de juiste weg en verwijzen we u naar bijvoorbeeld het juridisch loket of bemiddelen we voor u bij de gemeente.

Onze collectieve belangenbehartiging bestaat o.a. uit: periodiek overleg met het Juridisch Loket, de fa. Kersten revalidatietechniek (leverancier gemeente Almelo Vervoermiddelen) en diverse patiëntenorganisaties. Als werkgroep “ lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken”” hebben we een vertegenwoordiger in de Wmo adviesraad en kunnen we gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de gemeente .Kortom: Wij willen voor mensen met een beperking een gids zijn binnen het hele sociale domein.

Deze website gebruikt cookies Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Prima!