COSBO is de belangenbehartiger van alle senioren in Almelo van 50 jaar en ouder.

De Zomerschool doorbreekt de eenzaamheid........Voor alle senioren in Almelo vanaf 50 jaar
Een project van St. COSBO 
 
in een periode waarin de meeste activiteiten tijdelijk stil liggen wegens vakantie. Juist in deze periode willen we 50-plussers die zelf niet met vakantie kunnen of niet het hoogseizoen hiervoor kiezen, kennis en ideeën aanreiken rond kunst, cultuur, bewegen en maatschappelijk betrokken zijn in een sfeer van ontspanning en ontmoeting.
 
Dit is de 9e keer dat de Zomerschool voor Senioren word georganiseerd door de gezamenlijke ouderenbonden KBO, OVA en PCOB  (COSBO) in Almelo. 
Van 20 tot en met 31 augustus 2018.
 
 
Voor de 9e keer ligt er hier een programma van de Zomerschool. Een creatief team heeft wederom een geweldig programma samengesteld. Voor elk wat wils. 
Het is goed om dit creatieve team onder leiding van Theo Vleerbos eens te benoemen. 
Ria Westendorp, Jelly de Haan, Miny Vogelgsang en Fons Lucas zijn druk bezig geweest om diverse activiteiten te organiseren. Zij weten toch maar elke keer  weer een programma samen te stellen dat klinkt als een klok. 
Vorig jaar hebben over de 400 personen meegedaan aan één of meerdere activiteiten. Een succes. 
Wij hopen ook dat er dit jaar vele mensen zich zullen inschrijven voor één of meerdere activiteiten.  De inschrijfdatum en tijden vindt u elders in dit programma boekje. Meldt u aan en trek er op uit de komende zomer!  Ontmoet nieuwe mensen en geniet van de activiteiten.  Wij hopen u ook dit jaar in grote getale te mogen begroeten . 
Lily Altena, voorzitter COSBO                                                    
 
Hoe kunt u meedoen aan  de Zomerschool voor Senioren? 
 
U kunt zich alleen inschrijven voor een activiteit op donderdag 5 juli  bij Almelo Sociaal Grotestraat zuid nr.174   
 
                                 van 10.00 uur – 12.00 uur en van 13.00 uur – 15.00 uur.     
 
Leden van de 3 bonden betalen € 5,00  per dagdeel op vertoon van uw lidmaatschapskaart Niet-leden betalen € 7,00. 
Breng ook op die dag het ingevulde inschrijfformulier mee!! 
Bij alle activiteiten en excursies zijn een minimum en maximum aantal deelnemers mogelijk.  “ Vol is Vol”. 
Mocht u 5 juli niet in de gelegenheid zijn op u op te geven voor een activiteit, schakel dan een goede buur of vriend(in) hiervoor in!! Men kan, maximaal voor 3 personen, activiteiten inschrijven.  Er zijn bij Almelo Sociaal extra inschrijfformulieren aanwezig.    
 
Indien u vragen heeft omtrent de Zomerschool kunt u bellen:    
06-28865515 op werkdagen van 10.00-17.00 uur   vanaf 19 juni.  
Het programma boekje vindt u hier
 
Mocht u om financiële redenen niet in staat zijn om mee te doen dan kunt u bij “Almelo doet mee”, Rietstraat 143, hiervoor vouchers aanvragen. 
 
Met het inleveren van uw aanmeldingslijst geeft u  toestemming aan de COSBO om uw gegevens en foto’s voor de zomerschool  te gebruiken.  Dit is in het kader van de nieuwe privacywet. 
 
Opgave lidmaatschap PCOB  : tel. 06-42659142 
Opgave lidmaatschap KBO    : tel. 06-57172316 
Opgave lidmaatschap OVA    : tel. 0546-451590 
 
 IEDEREEN KAN MEEDOEN.......Onze bedoeling dit jaar is zo “weinig  mogelijk” met de  auto te gaan.  
Maar... mensen die niet kunnen fietsen of andere beperking  hebben, kunnen  bij de inschrijving op 5 juli daarvoor een voucher vragen. Dus plezier voor allen! 
 
De zomerschool wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. Kroonoil BV. - Almelo Sociaal - Wihelmus Koffie en Eethuis - drukkerij Lulof en stichting Vrienden van het Hookhoes                                                                                    
 

20171103 101213 

Jaarverslag  COSBO Almelo 2017

Maandelijks komt het DB en het AB bij elkaar. Met uitzondering van de maand augustus

Het DB en het AB heeft met december erbij dan 11 keer vergadert. Tijdens de DB overleg hebben we gesproken met Heleen Moolhuizen van de zorginstelling Thuisgenoten (heeft gevraagd of wij haar huishoudelijke hulpen eens wilden informeren  over de COSBO) en we hebben een gesprek gehad met de nieuwe secretaris van de Seniorenraad, Martin Bergevoet.

Tijdens het AB hebben we wethouder Christien van Wijk op bezoek gehad en totaal 5x extra vergadert over de conferentie samen tegen eenzaamheid en H.H. Reglement.

COSBO

-          bestuur heeft een brief gestuurd naar de politieke partijen over deelname ouderen aan de Almelose samenleving en daarna nog een reminder met erg weinig respons.

-          Er is apart een H.H. reglement en opgesteld en tijdens een AB vergadering is deze vastgesteld en er is een vrijwilligersovereenkomst opgesteld (we hebben als koepels van AS afgesproken dat we al onze vrijwilligers een overeenkomst laten tekenen en voor degenen die bij de mensen op huisbezoek gaan een VOG verklaring omtrent gedrag zullen aanvragen (tijdens de pauze deelt Miny de vrijwilligersovereenkomsten uit in tweevoud. Graag wil zij er één ingevuld en ondertekend van u terug hebben.)

-          heeft meegedaan aan Almelo doet mee en een middag bij Bolletje georganiseerd

-          Deelname infomarkt nieuwe bewoners

-          Infomarkt voor Senioren (voor Lucy de allerlaatste keer dat ze erbij was betrokken, krijgt nog bloemen en n bon)

-          Nog niet zo lang geleden is de conferentie “samen tegen eenzaamheid “geweest. Deze conferentie heeft de COSBO georganiseerd. Dit krijgt een vervolg. Volgende week hebben we daar een gesprek over met de wethouder en de week erna de eerste bijeenkomst van een aantal organisaties die een werkgroep hebben gevormd.

-          In overleg met het filmhuis een vaste filmmiddag voor Senioren georganiseerd, wat echt een succes is.

-          heeft deelgenomen aan gesprekken met het bureau HHM over de toekomstvisie van Almelo Sociaal.

-          Het bestuur heeft samen met de Seniorenraad geluncht en zelf aan teambuilding gedaan  (etentje)

-          Ans Ardesch heeft aangegeven eind dit jaar te stoppen met het notuleren vd COSBO vergaderingen. Jammer , maar we hebben er begrip voor. Ans dank voor alle notulen die je hebt gemaakt. Het was door onze wijze van vergaderen niet altijd gemakkelijk om iets duidelijk op papier te krijgen. (Ans bloemetje en bon)

-         

Afgelopen jaar heb ik alle subgroepen bezocht en de bonden tijdens hun ledenvergadering bezocht op de PCOB na, die de ledenvergadering net in mijn vakantie hield.

Namens de COSBO

Daarnaast heb ik als voorzitter het maandelijkse voorzittersoverleg van de vier aangesloten koepels bij Almelo Sociaal bezocht en het overleg om de 6 weken met het BOV  (bestuur van Almelo Sociaal) het zogenaamde COMBI overleg

Op uitnodiging van de gemeente ben ik naar het politiek beraad  over het Minimabeleid geweest, en heb enkele bijeenkomsten over toegang tot het sociale domein  door Dita Kraan in het stadhuis gevolgd.

Naar een aantal bijeenkomsten over de  vrijwilligersacademie van Scoop geweest en naar de opening van de nieuwe vacaturebank van Scoop Álmelovoorelkaar.

Op Uitnodiging van Provinciaal Overleg  Overijssel naar het symposium Activeren, Verbinden en Samenwerken  te Wierden geweest en daar een workshop geleid.

Aanwezig was ik bij het overleg tussen Almelo Sociaal en het KCC (klantcontactcenter) van de gemeente hét centrale punt in de organisatie met twee belangrijke taken: dienstverlening en informatievoorziening. Gesprekken met de coördinator cliënt ondersteuners “Henk Snoeier “ gezamenlijk met nieuwe cliënt ondersteuners  gevoerd en over de wijze waarop we de spreekuren zouden gaan invullen.  Waaruit is gekomen dat maandag en woensdag morgen door BGA en COSBO  spreekuren worden gehouden over zorg en welzijn.

Het laatste gesprek hebben we gevoerd met de VOA opleiders met als resultaat dat deze opleiding volgende week van start gaat met negen cliënt ondersteuners die de gehele VOA opleiding gaan volgen. Ik heb vernomen dat Theo Vleerbos in ieder geval bereid is om senioren thuis te blijven bezoeken, waar wij heel blij mee zijn. .

Vorig jaar hebben we afscheid genomen van de oude VOA groep. Ria, Jelly en Theo hebben toen aangegeven dat zij nog een jaar lang bereid waren om nieuwe VOA’s te begeleiden. Dat stopt dus aan het einde van dit jaar.

De COSBO wil ze hartelijk danken voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren. Een VOA groep die geweldig heeft gefunctioneerd en die we zullen missen. COSBO wil ze daarvoor hartelijk bedanken door middel van een bloemetje en een boekenbon.

Deze website gebruikt cookies Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Prima!