COSBO is de belangenbehartiger van alle senioren in Almelo van 50 jaar en ouder.

20171103 101213 

Jaarverslag  COSBO Almelo 2017

Maandelijks komt het DB en het AB bij elkaar. Met uitzondering van de maand augustus

Het DB en het AB heeft met december erbij dan 11 keer vergadert. Tijdens de DB overleg hebben we gesproken met Heleen Moolhuizen van de zorginstelling Thuisgenoten (heeft gevraagd of wij haar huishoudelijke hulpen eens wilden informeren  over de COSBO) en we hebben een gesprek gehad met de nieuwe secretaris van de Seniorenraad, Martin Bergevoet.

Tijdens het AB hebben we wethouder Christien van Wijk op bezoek gehad en totaal 5x extra vergadert over de conferentie samen tegen eenzaamheid en H.H. Reglement.

COSBO

-          bestuur heeft een brief gestuurd naar de politieke partijen over deelname ouderen aan de Almelose samenleving en daarna nog een reminder met erg weinig respons.

-          Er is apart een H.H. reglement en opgesteld en tijdens een AB vergadering is deze vastgesteld en er is een vrijwilligersovereenkomst opgesteld (we hebben als koepels van AS afgesproken dat we al onze vrijwilligers een overeenkomst laten tekenen en voor degenen die bij de mensen op huisbezoek gaan een VOG verklaring omtrent gedrag zullen aanvragen (tijdens de pauze deelt Miny de vrijwilligersovereenkomsten uit in tweevoud. Graag wil zij er één ingevuld en ondertekend van u terug hebben.)

-          heeft meegedaan aan Almelo doet mee en een middag bij Bolletje georganiseerd

-          Deelname infomarkt nieuwe bewoners

-          Infomarkt voor Senioren (voor Lucy de allerlaatste keer dat ze erbij was betrokken, krijgt nog bloemen en n bon)

-          Nog niet zo lang geleden is de conferentie “samen tegen eenzaamheid “geweest. Deze conferentie heeft de COSBO georganiseerd. Dit krijgt een vervolg. Volgende week hebben we daar een gesprek over met de wethouder en de week erna de eerste bijeenkomst van een aantal organisaties die een werkgroep hebben gevormd.

-          In overleg met het filmhuis een vaste filmmiddag voor Senioren georganiseerd, wat echt een succes is.

-          heeft deelgenomen aan gesprekken met het bureau HHM over de toekomstvisie van Almelo Sociaal.

-          Het bestuur heeft samen met de Seniorenraad geluncht en zelf aan teambuilding gedaan  (etentje)

-          Ans Ardesch heeft aangegeven eind dit jaar te stoppen met het notuleren vd COSBO vergaderingen. Jammer , maar we hebben er begrip voor. Ans dank voor alle notulen die je hebt gemaakt. Het was door onze wijze van vergaderen niet altijd gemakkelijk om iets duidelijk op papier te krijgen. (Ans bloemetje en bon)

-         

Afgelopen jaar heb ik alle subgroepen bezocht en de bonden tijdens hun ledenvergadering bezocht op de PCOB na, die de ledenvergadering net in mijn vakantie hield.

Namens de COSBO

Daarnaast heb ik als voorzitter het maandelijkse voorzittersoverleg van de vier aangesloten koepels bij Almelo Sociaal bezocht en het overleg om de 6 weken met het BOV  (bestuur van Almelo Sociaal) het zogenaamde COMBI overleg

Op uitnodiging van de gemeente ben ik naar het politiek beraad  over het Minimabeleid geweest, en heb enkele bijeenkomsten over toegang tot het sociale domein  door Dita Kraan in het stadhuis gevolgd.

Naar een aantal bijeenkomsten over de  vrijwilligersacademie van Scoop geweest en naar de opening van de nieuwe vacaturebank van Scoop Álmelovoorelkaar.

Op Uitnodiging van Provinciaal Overleg  Overijssel naar het symposium Activeren, Verbinden en Samenwerken  te Wierden geweest en daar een workshop geleid.

Aanwezig was ik bij het overleg tussen Almelo Sociaal en het KCC (klantcontactcenter) van de gemeente hét centrale punt in de organisatie met twee belangrijke taken: dienstverlening en informatievoorziening. Gesprekken met de coördinator cliënt ondersteuners “Henk Snoeier “ gezamenlijk met nieuwe cliënt ondersteuners  gevoerd en over de wijze waarop we de spreekuren zouden gaan invullen.  Waaruit is gekomen dat maandag en woensdag morgen door BGA en COSBO  spreekuren worden gehouden over zorg en welzijn.

Het laatste gesprek hebben we gevoerd met de VOA opleiders met als resultaat dat deze opleiding volgende week van start gaat met negen cliënt ondersteuners die de gehele VOA opleiding gaan volgen. Ik heb vernomen dat Theo Vleerbos in ieder geval bereid is om senioren thuis te blijven bezoeken, waar wij heel blij mee zijn. .

Vorig jaar hebben we afscheid genomen van de oude VOA groep. Ria, Jelly en Theo hebben toen aangegeven dat zij nog een jaar lang bereid waren om nieuwe VOA’s te begeleiden. Dat stopt dus aan het einde van dit jaar.

De COSBO wil ze hartelijk danken voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren. Een VOA groep die geweldig heeft gefunctioneerd en die we zullen missen. COSBO wil ze daarvoor hartelijk bedanken door middel van een bloemetje en een boekenbon.

Deze website gebruikt cookies Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Prima!