Sociaal Jaarverslag 2018 "Samen is meer dan de som der (onder)delen"

Weet u dat: De Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties (BOV), onder de werknaam ‘Almelo Sociaal’, sinds 2002 de volgende vrijwilligersorganisaties ondersteunt:

de Belangengroep Gehandicapten Almelo (BGA), de Stichting Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO), de Kliënten Raad Almelo (KRA) en de WMO/adviesraad Deze organisaties hebben een autonome positie. De organisaties drijven volledig op de enthousiaste inzet en betrokkenheid van vrijwilligers (63).

Weet u dat Almelose burgers uit alle lagen van de maatschappij een beroep op hen kunnen doen? Als ze in een sociaaleconomische kwetsbare situatie verkeren? Als ze afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning? Als ze een beperking of chronische aandoening hebben? Als ze boven de 50 jaar zijn; maar vooral ook als ze tot de groep kwetsbare senioren behoren? Als ze ouders zijn met zorgkinderen? Of als ze jong zijn? Maar ook als ze mantelzorger zijn?

Samen is meer dan de som der (onder)delen

Lees hier de voledige tekst van ons jaarverslag

 
 
Privacy verklaring Almelo Sociaal
 
De Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties, onder de naam ‘Almelo Sociaal’, faciliteert de vrijwilligersorganisaties: Kliëntenraad Almelo (KRA), de Stichting Collectief Overleg Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO), de Belangengroep Gehandicapten Almelo (BGA) en de WMO-adviesraad. Deze organisaties hebben een autonome positie en drijven volledig op de inzet van vrijwilligers. Zij zetten zich in voor Almelose burgers uit alle lagen van de maatschappij: mensen die in een sociaaleconomische kwetsbare situatie verkeren, mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, mensen met een beperking of chronische aandoening, senioren en met name kwetsbare senioren, ouders met zorgkinderen, jongeren en mantelzorgers.De Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties, onder de naam ‘Almelo Sociaal’, faciliteert de vrijwilligersorganisaties: Kliëntenraad Almelo (KRA), de Stichting Collectief Overleg Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO), de Belangengroep Gehandicapten Almelo (BGA) en de WMO-adviesraad. Deze organisaties hebben een autonome positie en drijven volledig op de inzet van vrijwilligers. Zij zetten zich in voor Almelose burgers uit alle lagen van de maatschappij: mensen die in een sociaaleconomische kwetsbare situatie verkeren, mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, mensen met een beperking of chronische aandoening, senioren en met name kwetsbare senioren, ouders met zorgkinderen, jongeren en mantelzorgers.Almelo Sociaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar cliënten zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
De complete tekst van deze verklaring vindt u hier.
 
Klachtenreglement Vrijwilligersorganisatie Almelo Sociaal
 
Dit klachtenreglement is van toepassing op cliënten die een negatieve beoordeling/klacht willen neerleggen over een vrijwilliger van Almelo Sociaal. Om deze route duidelijk te maken is door Almelo Sociaal een klachtenreglement opgesteld. Deze heeft in het algemeen als doel het bevorderen van de kwaliteit van ondersteuning en advies / informatie die door de vrijwilliger gegeven wordt. Meer in het bijzonder voorziet het klachtenreglement in een procedure om klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat af te handelen.
Waar in dit reglement 'hij' staat vermeldt, kan telkens ook 'hij of zij' worden gelezen.
 
De vrijwilliger biedt vanuit Almelo Sociaal op aanvraag informatie en/of ondersteuning aan de cliënt.
De cliënt is vrij in zijn keuze al dan niet te handelen conform de door de vrijwilliger verschafte informatie en ondersteuning en accepteert alle verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van zijn keuze.
 
Een eventuele ontevredenheid/klacht van de cliënt kan dus alleen gebaseerd zijn op:
- een negatieve beoordeling door de cliënt van de kwaliteit van de door de vrijwilliger verschafte informatie en/of ondersteuning, en/of
- een negatieve beoordeling door de cliënt van de wijze waarop deze zich door de vrijwilliger bejegend voelt.
 
De complete tekst kun u hier lezen
 
Jaarverslag Almelo Sociaal 2017 "Veranderen (transformeren) doe je niet alleen"
 
De Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties, onder de naam ‘Almelo Sociaal’,faciliteert sinds 2002 de vrijwilligersorganisaties: Kliënten Raad Almelo (KRA),de Stichting Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO),de Belangengroep Gehandicapten Almelo (BGA) en de WMO-adviesraad. Deze organisatieshebben een autonome positie en drijven volledig op de enthousiaste inzet en betrokkenheidvan vrijwilligers (63). Zij zetten zich in voor Almelose burgers uit alle lagen van demaatschappij: mensen die in een sociaaleconomische kwetsbare situatie verkeren, mensendie afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, mensen met een beperking of chronischeaandoening, senioren en met name kwetsbare senioren, ouders met zorgkinderen, jongerenen mantelzorgers.
Het bestuur van Almelo Sociaal vertegenwoordigt de stichting waar het gaat om hetverkrijgen en de inzet van middelen en het bieden van faciliteiten ter ondersteuning van deaangesloten vrijwilligersorganisaties. Beslissingen die zowel de stichting als de belangen vande aangesloten organisaties betreffen, worden genomen door het bestuur na consultatievan de voorzitters van de organisaties. Tot medio 2017 bestond het bestuur uit 2 personen:de voorzitter en de penningmeester; daarna is er een nieuw algemeen bestuurslidbijgekomen. Door het vertrek van de secretaris medio 2016 is voor deze functie een vacature ontstaan; deze is in 2017 niet ingevuld, maar inmiddels (mei 2018) is er een nieuwes ecretaris benoemd.
 
Ons complete jaarverslag kunt u hier lezen
Deze website gebruikt cookies Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Prima!