De Kliënten Raad Almelo biedt hulp en ondersteuning aan uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen.

Wie zijn we?

De Kliƫntenraad Almelo zet zich in voor de belangenbehartiging van de inwoners van Almelo met een minimuminkomen.
We zijn een onafhankelijk adviesorgaan, ingesteld door de gemeente Almelo. We adviseren, gevraagd en ongevraagd, de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders over het te voeren beleid op het gebied van werk, inkomen en re-integratie.
We onderzoeken of de uitvoering van deze regels wel het gewenste resultaat hebben. Daarnaast signaleren we zaken die niet goed lopen en doen voorstellen om de uitvoering daarvan te verbeteren. Ook de bejegening van de klanten heeft daarbij onze aandacht.
Zowel ervaringsdeskundigen als betrokken burgers maken deel uit van de KRA.

Wat doen we?

De Kliƫntenraad Almelo, de KRA, biedt hulp en ondersteuning aan uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen.
We geven Informatie over huur-en zorgtoeslag, belastingzaken, schuldhulpverlening, diverse vormen van inkomensondersteuning. We helpen met het invullen van formulieren. We verwijzen indien nodig door naar andere organisaties.
Ook werken wij intensief samen met andere organisaties die zich richten op werk, inkomen schuldhulpverlening en armoedeverlichting. 
Ieder jaar stelt de KRA een Minimawijzer samen met een overzicht van alle regelingen. (Klik op de afbeelding, de minimawijzer opent in een nieuw venster)
Daarnaast hebben wij een folder met algemene informatie over ons: Hulp.. (Klik op de afbeelding, de folder opent in een nieuw venster)

voorblad wijzer 2019voorblad folder kra

 Inloopspreekuur

Iedere vrijdagochtend is er een inloopspreekuur van 10 uur tot 12 uur.
U kunt dan met uw hulpvraag binnenlopen of van te voren een afspraak maken.
Neemt u zoveel mogelijk papieren mee die van belang kunnen zijn .
Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp die wij bieden en we zijn rolstoel-toegankelijk.

U bent van harte welkom!

 

Deze website gebruikt cookies Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Prima!