Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan burgemeester en wethouders – dat is wat de Adviesraad Sociaal Domein doet. Bijvoorbeeld over keuzes voor mensen die Jeugdhulp of Wmo nodig hebben (meer dan 10.000 Almeloërs!). Of over hoe de gemeente omgaat met mantelzorg of de Participatiewet. Dit advies in goede banen leiden is hard nodig. Wilt u hierbij als (nieuwe) voorzitter helpen? Dat geeft u een belangrijke rol in Almelo en een goed gevoel.

Herkent u zichzelf hierin?

U woont in Almelo, bent betrokken bij de stad en haar inwoners en vertaalt hun gemeente-ervaringen naar algemeen advies. Ook (h)erkent u verschillende belangen en weet u hiertussen bruggen te bouwen. Werkte u daarnaast vaker met (groepen) vrijwilligers? Wordt dan onze voorzitter.

Wat gaat u doen?

  • Met beleidsambtenaren en wethouders praten (af en toe, hooguit 2 uur per maand)
  • Werkgroepen ondersteunen in hun contact met de gemeente
  • Ledenvergadering voorzitten (3e woensdag van de maand, 19-21 u)
  • Dagelijks bestuur voorzitten (10x per jaar)
  • Voorzittersoverleg Almelo Sociaal bijwonen (laatste donderdag van de maand, 9:30-12 u)
  • Regionaal voorzittersoverleg Wmo-raden bijwonen (3-5x per jaar)

* Extra verantwoordelijkheid

Als onze voorzitter wordt u ook lid van het bestuur van Almelo Sociaal, de stichting die dankzij 60 vrijwilligers helpt bij vragen rondom geld, zorg en wonen. Ontdek de disciplines en mensen in dit bestuur.

Wat krijgt u ervoor terug?

  • onkostenvergoeding
  • gratis passende trainingen (incl. reiskosten)
  • toegang tot onze jaarlijkse studiedag
  • prettige contacten & tevreden gevoel

Belangstelling? Meer weten?

Bel of mail met:

Of stuur uw motivatiebrief voor 16 april naar [email protected]