Vacature secretaris voor het bestuur

(vrijwilligerswerk, gemiddeld 2 uur per week)

Bent u handig met brieven, agenda’s en teksten en heeft u een helder beeld hoe mensen het beste geholpen kunnen worden? Denkt u daarnaast graag bestuurlijk mee hoe we mensen in Almelo beter helpen? En vindt u het leuk in een enthousiast team te werken? Kom dan uw talent inzetten als secretaris bij de stichting Almelo Sociaal.

Stichting die klaarstaat voor anderen

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die opkomen voor mensen met vragen over geld, zorg en wonen in Almelo. Onder deze koepel zijn momenteel 4 groepen actief:

 • het team dat individueel mensen helpt (Team Cliëntondersteuning)
 • het team dat voor de gemeente vouchers uitgeeft aan mensen met een smalle beurs (Almelo Doe(t) Mee)
 • de groep die met de gemeente praat over beleid voor inwoners (Adviesraad Sociaal Domein).
 • de aangesloten organisatie COSBO (samenwerkingsverband van alle actieve senioren/ouderenbonden in Almelo).

Het onafhankelijke dagelijkse bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) waar u onderdeel van uit gaat maken vormt samen met de voorzitters van de groepen het bestuur van Almelo Sociaal.

Welke talenten, ervaringen & achtergrond hebt u om u als onafhankelijke secretaris  in te zetten?

 • nauwkeurig werken
 • interesse in de lokale politiek in Almelo
 • goed in meedenken over ons beleid
 • oog voor de sociale kant van onze stichting
 • ervaring in het werken met vrijwilligers

Dit mag u verwachten

U bepaalt samen met de voorzitter de agenda voor het algemene bestuursoverleg. U verzorgt de notulen en verzamelt indien nodig de stukken.  U volgt de lokale politiek om te weten welke zaken er op het gebied van het sociaal domein spelen. U leest en denkt mee over de beleidsstukken die vanuit de gemeente naar Almelo Sociaal gestuurd worden.  Ook krijgt u als vrijwilliger een onkostenvergoeding, een plek in een hecht team én veel waardering.

Waaruit bestaat uw werk?

Als secretaris bent u het aanspreekpunt voor administratieve afspraken van Almelo Sociaal.  Waar nodig verzamelt u gegevens om ons werk makkelijker te maken. U beheert de agenda en zorgt voor de afhandeling van de bestuursoverleggen (1 keer per maand op donderdag).

Ook hier houdt u zich mee bezig

 • Kwartaaloverzichten maken voor de gemeente, in overleg met de betrokken groepen
 • Functioneren van het ondersteunende secretariaat en administratie t.b.v. Almelo Sociaal en de aangesloten groepen
 • maandelijks het overleg met het bestuur plannen, voorbereiden en afspraken afronden

Wij verwachten dat u ervaring hebt met, of een achtergrond in, een stichting zoals de onze. Daarnaast bent u zelfstandig en hebt u kijk op algemene administratieve zaken. Natuurlijk bent u ook handig met mail en computer.

Enthousiast? Meer weten? 

Neem contact op met Almelo Sociaal 0546 – 456 909

Of mail uw reactie naar Almelo Sociaal: [email protected]