We denken mee en praten mee, en we geven gevraagd en ongevraagd advies over het beleid aan het College van Burgemeester en Wethouders van Almelo.

Wie zijn we?

De WMO-adviesraad Almelo bestaat uit een aantal afgevaardigden van belangenorganisaties en een aantal vertegenwoordigers van groepen mensen uit Almelo.

De WMO-adviesraad is onafhankelijk, we adviseren namens de gebruikers en hun belangenorganisaties. We denken mee en praten mee, en we geven gevraagd en ongevraagd advies over het beleid aan het College van Burgemeester en Wethouders van Almelo.

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Iedereen heeft recht op hulp en zorg als dat nodig is. De WMO-adviesraad zal er op toezien dat iedereen die hulp en zorg ook krijgt. Want…iedereen moet kunnen blijven meedoen in de maatschappij.

De WMO-adviesraad behandelt geen individuele klachten, maar verwijst u graag door naar het WMO-loket van de gemeente Almelo.

Wat doen we?

De WMO-adviesraad behandelt geen individuele klachten, maar verwijst u graag door naar het WMO-loket van de gemeente Almelo.

We geven adviezen aan het College van Burgermeester en Wethouders van Almelo over de volgende onderwerpen:

 • Huishoudelijke hulp
 • Hulpmiddelen zoals rolstoel, rollator, scootmobiel
 • Informatie, advies en hulp (via het WMO-loket)
 • Jeugdbeleid
 • Maatschappelijke opvang
 • Mantelzorg
 • Ondersteuning en hulpmiddelen in de thuissituatie
 • Geestelijke gezondheidzorg (GGZ)
 • Verslavingszorg
 • Vervoersvoorzieningen
 • Vrijwilligerswerk
 • Welzijnsbeleid
 • Woningaanpassingen

Mocht u hulp of ondersteuning nodig hebben op een van deze gebieden, meldt u dan bij het WMO-loket van de gemeente Almelo.

Deze website gebruikt cookies Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Prima!