Gratis hulp bij aanvragen/veranderen toeslagen Belastingdienst

Hebt u als inwoner van Almelo een baan gevonden? Of bent u juist werkloos geworden? Bij deze en andere situaties verandert er ook iets met de toeslagen die u van de Belastingdienst krijgt. Of u mag die toeslagen juist ineens aanvragen. Dat veranderen of aanvragen moet allemaal via het internet gebeuren. Vindt u dat lastig? Of hebt u bijvoorbeeld moeite met wat u allemaal aan de Belastingdienst moet doorgeven? Almelo Sociaal helpt. Gratis.

Bij deze toeslagen helpen we

  • zorgtoeslag
  • huursubsidie
  • toeslag voor kinderopvang
  • kindgebonden budget

We helpen ook als u te veel toeslag hebt ontvangen en die moet terug betalen. Ga hiervoor naar de pagina over kwijtschelding.

Hoe helpen we u?

Samen met u vullen we bijvoorbeeld via de website van de Belastingdienst in wat u moet doorgeven. Ook helpen we u met begrijpen wat de Belastingdienst allemaal wil weten. En waarom dat zo is. Hebt u geen inloggegevens voor de website van de Belastingdienst (dit heet een DigiD)? Dan helpen we u met aanvragen van deze inloggegevens. En met het in gebruik nemen hiervan. Heeft u deze al wel, wilt u ze dan meenemen naar ons spreekuur?

Gebruikmaken van onze gratis hulp?

De hulp van Almelo Sociaal is dankzij vrijwilligers én subsidie van de gemeente helemaal gratis voor u. Ook staat de hulp los van (invloed van) de gemeente. Onafhankelijk dus.