Het bestuur

Het bestuur van Almelo Sociaal bestaat uit:

·         Theo Zijlstra, voorzitter

·         Chiel Daanen, secretaris (namens cliëntondersteuning)

·         Josien de Heer, penningmeester

·         Hidde Visser namens WMO-adviesraad

·         Lily Altena namens ouderenbonden COSBO