Gratis hulp in Almelo bij belastingzaken

Vindt u het een worsteling, papieren invullen voor de Belastingdienst? Bijvoorbeeld omdat u een toeslag wilt stopzetten nu u een baan heeft. Of juist een toeslag wilt aanvragen, omdat u werkloos wordt. Als u de papieren niet invult, loopt u geld mis. Of u krijgt te veel geld dat u later moet terugbetalen. Gelukkig helpt Almelo Sociaal u daarom met invullen van deze en andere (belasting)papieren.

Bij deze en andere belastingzaken helpen we u:

Geen belastingaangifte:

Onze vrijwilligers helpen niet bij het invullen van uw belastingaangifte. Voor ouderen bestaat er de mogelijkheid gebruik te maken van de belasting invuller van de COSBO. Deze komt tegen een kleine onkostenvergoeding bij u thuis en kan u ook helpen bij het aanvragen van ouderenkorting. U kunt hiervoor een afspraak maken via Miny Vogelgsangh op telefoonnummer: 06-42755498.
Bij de bibliotheek Almelo zijn in maart en april gratis invul spreekuren. Bel met de bibliotheek om een afspraak te maken.

Weten of we ook ú kunnen helpen?

Maak een afspraak en breng de nodige bewijzen mee voor de belastingdienst. Van loonstrook tot de rekening van uw woningbouwcorporatie.

Tip: mocht u brieven van de belastingdienst of de gemeente hebben, neem dan uw inloggegevens en/of DigiD mee.