Voor u praten met gemeente Almelo

Loopt u vast in contacten met de gemeente? Bijvoorbeeld over geldzaken, (Wmo-)zorg of andere situaties? Almelo Sociaal houdt deze problemen bij en praat erover met mensen van de gemeente om ze op te lossen. Dat noemen we belangenbehartiging voor u.

Sowieso geven we advies aan het college van burgemeester en wethouders van Almelo. Dat doen we gevraagd: elk half jaar bij een gesprek met de wethouder. En dat doen we ook ongevraagd.

Er zijn 3 hoofdonderwerpen waarover we met de gemeente Almelo praten. Binnen die onderwerpen spelen allerlei mogelijke vragen, situaties en problemen. Hieronder leest u de (deel)onderwerpen.

Zaken in en om uw huis

  • huishoudelijke hulp (denk aan aanbesteding en inkoop)
  • vervoer zoals (rolstoel)taxi
  • aanpassingen aan uw huis (levensloopbestendig wonen)
  • hulpmiddelen zoals rolstoel en scootmobiel

Zaken rondom zorg & opvang

  • geestelijke gezondheidzorg (ggz)
  • opvang als u geen dak boven uw hoofd hebt (maatschappelijke opvang)
  • verslavingszorg

Beleids- en andere zaken

  • informatie, advies en hulp via Wmo-loket
  • mantelzorg
  • jeugdbeleid (aanpak)

Hebt u een klacht over bereikbaarheid of Wmo in Almelo?

Meld deze dan eerst bij de gemeente. Bent u niet tevreden over hoe zij ermee omgaat? Geef het ons door. Ontdek hier hoe u uw klacht meldt.

Meer weten?