Wat te doen bij een klacht?

Onze vrijwilligers bieden vanuit Almelo Sociaal op aanvraag informatie en/of hulp aan mensen die hierom vragen. Krijgt u informatie of hulp van zo’n vrijwilliger? Dan kiest u zelf of u hier wel of niet wat mee doet. U accepteert daarmee ook zelf alle verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van die keus.

Bent u eventueel ontevreden of hebt u een klacht? Dan kan dit alleen gaan over:

  • informatie en/of hulp die u van de vrijwilliger kreeg, en/of
  • de manier waarop de vrijwilliger met u om ging

Hieronder leest u hoe u dan een klacht doorgeeft over een vrijwilliger. En hoe we omgaan met uw klacht.

Artikel 1: Wie bedoelen we?

Vrijwilliger: Iemand die wij als Almelo Sociaal vragen te helpen. Dat gebeurt op basis van onder meer zijn persoonlijke ervaring en/of omdat hij namens een belangenorganisatie meehelpt. De vrijwilliger hoort bij de groep vrijwilligers van Almelo Sociaal, zodra hij zijn handtekening zet onder de vrijwilligersovereenkomst.  
U: Iemand die een klacht doorgeeft over de manier waarop hij is geholpen door een vrijwilliger. U kunt ook namens iemand anders een klacht doorgeven.  
Organisatie: Almelo Sociaal
Klacht: Gesproken of geschreven bericht dat u ontevreden bent/een klacht hebt over de hulp/informatie en/of manier waarop een vrijwilliger met u omging.  

Artikel 2: Waarom deze manier van omgaan met klachten?

2.1 We willen u recht doen en uw klacht zo snel mogelijk netjes regelen.
2.2 We willen onze organisatie en de hulp van onze vrijwilliger verbeteren.

Artikel 3: Uitgangspunten

3.1 We onderzoeken uw klacht precies. Zowel u als de vrijwilliger waar het over gaat, krijgt de kans te vertellen of te schrijven hoe hij aankijkt tegen wat er gebeurd is.

3.2 De klacht onderzoeken we alleen als:

  • die gaat over iets wat minder dan een half jaar voor de datum dat we de klacht kregen, gebeurde.
  • de vrijwilliger op het moment dat het gebeurde voor Almelo Sociaal aan het werk was.

3.3 Binnen 3 maanden nadat u de klacht stuurde, handelen we die netjes af.

3.4 We bewaken de privacy van u en de vrijwilliger waar u ontevreden over bent.

Artikel 4: Welke stappen zijn er voor uw klacht?

4.1 Het liefst zien we dat u eerst met de vrijwilliger van Almelo Sociaal praat waarover u niet tevreden bent. Hij kan dan proberen het voor u op te lossen.

4.2 Krijgt u geen oplossing van de vrijwilliger? Of wilt u niet met deze persoon praten? U mag uw klacht op papier of persoonlijk aan Henk Meerdink doorgeven. Hij probeert dan als tussenpersoon met u en de vrijwilliger te praten over een oplossing.

4.3 Blijft u na de hulp van de tussenpersoon ontevreden? Of wilt u niet dat een tussenpersoon helpt? Meld uw klacht dan officieel per mail bij het bestuur van Almelo Sociaal, Henk Meerdink of Haije Wind En vraag daarbij om de klacht officieel op te pakken. (Per post kan ook, zie contact).

Binnen 7 dagen nadat de voorzitter uw klacht heeft, krijgt u bericht dat we deze hebben ontvangen. De voorzitter van Almelo Sociaal pakt de klacht dan op, luistert naar alle partijen en neemt een beslissing.

De voorzitter van Almelo Sociaal geeft op papier of per mail aan u en de vrijwilliger door of het bestuur van Almelo Sociaal maatregelen neemt. En zo ja, welke dat zijn.

Artikel 5: Sinds wanneer gelden deze afspraken over klachten?

5.1 Dit klachtenreglement gebruiken we sinds september 2019

5.2 Alleen het bestuur van Almelo Sociaal mag iets aan deze afspraken veranderen.

Artikel 6: Wat als er iets anders gebeurt

6.1. We kunnen niet van tevoren bedenken wat er allemaal gebeurt. Loopt er iets anders dan we hier noemen, dan beslist het bestuur van Almelo Sociaal wat we daarmee doen.