Gratis hulp om uw kind eventueel op speciaal onderwijs te krijgen

Twijfelt u of uw kind uit Almelo thuishoort op speciaal onderwijs? Of vindt u het lastig om een plek voor uw kind te regelen in dit speciale onderwijs? Almelo Sociaal wijst u gratis de weg.

Hoe werkt dat, een plek in het speciaal onderwijs krijgen?

Alle scholen in Twente maken met elkaar afspraken over welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs. Dat doen ze via een samenwerkingsverband. Hebt u uw kind nog niet aangemeld bij een ‘gewone’ school? Dan mag u uw kind zelf rechtstreeks aanmelden voor het speciaal onderwijs. Staat uw kind al ingeschreven op een ‘gewone’ school? Dan meldt deze school uw kind aan.

Hoe weet u of uw kind thuishoort in het speciaal onderwijs?

Als u denkt dat uw kind beter af is op een speciale school, heeft het meestal een verklaring nodig. Dat heet een toelaatbaarheidsverklaring, ook wel afgekort tot TLV. De samenwerkende scholen beslissen samen of uw kind zo’n verklaring krijgt. En of het dus thuishoort in het speciaal onderwijs.

U hebt geen verklaring nodig als uw kind bij een organisatie woont of daar overdag is (dagbehandeling). Denk aan Revalidatiecentrum Roessingh, Ambiq (licht verstandelijk beperkten), Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) of Jarabee (jeugdzorg). Neem in dat geval contact op met de school die bij deze organisatie hoort.

Zullen we er eens over praten?

Uw kind aanmelden voor speciaal onderwijs is een hele stap. Wilt u daarom eerst eens van gedachten wisselen met ons? Ervaren vrijwilligers staan dankzij subsidie gratis voor u klaar. We werken los van invloed van gemeenten of andere partijen. U krijgt dus altijd een open en eerlijk gesprek waarin uw kind centraal staat.