Geld voor sport, muziekles of zelfs een feestje voor uw kind

In de gemeente Almelo leven circa 1850 kinderen die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. We willen al deze kinderen mee laten doen! Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Verjaardag in de Maak vallen onder Jeugdfonds Almelo.

Een laptop, sporten, muziekles of het vieren van een verjaardag. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen.

Ben je een ouder/verzorger met weinig geld? Doe dan een aanvraag. Dit kan heel eenvoudig de website of stuur een mail. Weet je niet goed waar je beginnen moet, of heb je meer vragen? Kom dan langs bij Almelo Sociaal, wij kijken mee en helpen graag bij het invullen van het aanvraagformulier.


Ook een intermediair zoals een leerkracht, sportbegeleider, schuldhulpverlener of het wijkteam kan helpen bij het indienen van je aanvraag.


Alle kinderen doen mee, want nu meedoen is straks meetellen!