Samen zorgen dat u langer thuis blijft wonen in Almelo

Lukt het u in Almelo (steeds) moeilijker om op uzelf te blijven wonen? Of mee te blijven doen aan het leven? Bijvoorbeeld omdat lopen steeds lastiger gaat? Of dreigt u op straat te komen staan? De gemeente Almelo helpt u dan vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit heet de Wmo. Hebt u moeite met aanvragen van die hulp? Dan helpt Almelo Sociaal u daarmee. Gratis.

Wat voor hulp hebt u van de gemeente/Wmo nodig?

  • begeleiding en dagbesteding
  • ondersteuning om het uw mantelzorger even iets makkelijker te maken
  • aanpassing aan uw huis (denk aan traplift, douche, alarmering, werkplek)
  • hulp in de huishouding of met eten koken (tafeltje-dek-je)
  • woonruimte in beschermde omgeving als u ziek bent in uw hoofd (psychische stoornis)
  • opvang als u wordt mishandeld (huiselijk geweld) of geen dak boven uw hoofd hebt

Kosten Wmo vanuit gemeente

Voor de hulp vanuit de Wmo betaalt u maximaal € 20,60 per 4 weken.

Meer zorg nodig (Wlz)?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Met een Wlz-indicatie krijgt iemand in een zorginstelling alle begeleiding en zorg die hij nodig heeft. Zoals verpleging en verzorging.

Kan dat ook thuis?

Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt de situatie.

Aanvragen van hulp samen met Almelo Sociaal

Wmo vraagt u aan via een gesprek met de gemeente Almelo: een keukentafelgesprek . Dat gesprek gebeurt bij u thuis aan tafel of aan tafel op het gemeentehuis. Ziet u er tegenop de Wmo te regelen? Of vindt u het prettig dat er iemand voor u opkomt in dit gesprek? Almelo Sociaal staat voor u klaar. Onze hulp bij het aanvragen van hulp is helemaal gratis. U hoeft alleen een afspraak met ons te maken.