Samen zorgen dat u langer thuis blijft wonen in Almelo

Lukt het u in Almelo (steeds) moeilijker om op uzelf te blijven wonen? Of mee te blijven doen aan het leven? Bijvoorbeeld omdat lopen steeds lastiger gaat? Of dreigt u op straat te komen staan? De gemeente Almelo helpt u dan vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit heet de Wmo. Hebt u moeite met aanvragen van die hulp? Dan helpt Almelo Sociaal u daarmee. Gratis.

Wat voor hulp hebt u van de gemeente/Wmo nodig?

  • begeleiding en dagbesteding
  • ondersteuning om het uw mantelzorger even iets makkelijker te maken
  • aanpassing aan uw huis (denk aan traplift, douche, alarmering, werkplek)
  • hulp in de huishouding of met eten koken (tafeltje-dek-je)
  • woonruimte in beschermde omgeving als u ziek bent in uw hoofd (psychische stoornis)
  • opvang als u wordt mishandeld (huiselijk geweld) of geen dak boven uw hoofd hebt

Kosten Wmo vanuit gemeente

Voor de hulp vanuit de Wmo betaalt u € 19,00 per 4 weken.

Aanvragen van die hulp via Almelo Sociaal

Wmo vraagt u aan via een gesprek met de gemeente Almelo: een keukentafelgesprek . Dat gesprek gebeurt bij u thuis aan tafel of aan tafel op het gemeentehuis. Ziet u er tegenop de Wmo te regelen? Of vindt u het prettig dat er iemand voor u opkomt in dit gesprek? Almelo Sociaal staat voor u klaar. Onze hulp bij het aanvragen van de Wmo is helemaal gratis. U hoeft alleen een afspraak met ons te maken.