Maak jij je ook zorgen over geld?

5 MILJOEN MENSEN IN NEDERLAND HEBBEN GELDZORGEN

Zo’n 5 miljoen mensen in ons land hebben geldzorgen. Veel mensen in armoede maken nog onvoldoende gebruik van de beschikbare middelen en hulp. Met Samen Erop Vooruit werken allerlei vrijwilligersorganisaties, waaronder TijdVoorActie, samen om deze groep te bereiken. Samen Erop Vooruit wijst mensen de weg naar de juiste hulp. Financiële hulp en andere hulp.

Het project Samen Erop Vooruit is een initiatief om mensen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen en te adviseren over de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren. Het project wordt gefinancierd door de landelijke overheid (vanuit het Ministerie van Sociale Zaken) en wordt uitgevoerd door verschillende lokale organisaties die zich inzetten voor mensen die met armoede en schuldhulpverlening te maken hebben.

Het voornaamste doel?

Mensen meer inzicht geven in de financiële voorzieningen waar ze recht op hebben, zoals toeslagen, subsidies, kwijtscheldingen en regelingen. Ook wil het project mensen helpen om contact te leggen met de juiste instanties en hulpverleners in hun buurt, zoals gemeenten, maatschappelijk werk, budgetcoaches en vrijwilligers. Persoonlijke begeleiding bieden en ondersteuning aan mensen die in de schulden zitten of dreigen te komen is daarbij van groot belang, bijvoorbeeld door het inzetten van een SchuldHulpMaatje en door te verwijzen naar inlooppunten, waar financiële vrijwilligers mensen met raad en daad bij kunnen staan.

Wat doen wij?

Almelo Sociaal is zo’n inlooppunt waar cliëntondersteuners mensen met raad en daad bij staan. Meestal begint het met een vraag over geld of geldzorgen. Wij helpen gratis tijdens inloopspreekuren op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9:30 en 11:30 uur.

Potjescheck

Onze vrijwillige cliëntondersteuners hebben een training gevolgd om u te kunnen helpen bij het invullen van de potjescheck. Potjes zijn regelingen of toeslagen. Potjes zijn een manier om uw inkomen aan te vullen. Met een paar simpele vragen komt u erachter of je misschien nog recht hebt op potjes.