Begripvol omgaan met het coronavirus

Beste mensen,Voorlopig gaan onze spreekuren NIET door.We vragen u om begripvol om te gaan met de situatie rondom het coronavirus. Het bestuur heeft deze beslissing vrijdagmiddag genomen. Heeft u vragen die ook telefonisch of per mail beantwoord kunnen worden, vul dan...

Gemeentelijke belasting en kwijtschelding

De aanslag voor de gemeentelijke belasting zit weer in uw digitale brievenbus. Dit is het bericht van GBT. Wilt u hulp bij het invullen van een kwijtscheldingsverzoek? Wacht dan even op de aanslag van de waterschapsbelasting (GBLT). Vanaf dit jaar moeten er twee...

Eigen bijdrage CAK in 2020

Vanaf 2020 verandert de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK geeft een duidelijk overzicht. Eigen bijdrage in 2020: wordt maximaal € 19,00 per maand. In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Tijdelijk meerdere...