Infowijzer geld 2022

Inhoud

Korte inleiding

Almelo Doet Mee

Bijzondere bijstand

Jeugdfonds Almelo

Collectieve zorgverzekering

Kwijtschelding lokale belasting (GBTwente)

Kwijtschelding waterschapsbelasting

Individuele inkomenstoeslag

Individuele studietoeslag

Energietoeslag

Denkt u ook eens aan

Bijstandsnormen (Participatiewet)

Handige adressen en telefoonnummers


Korte inleiding

Woont u in de gemeente Almelo heeft u een laag inkomen en/of weinig eigen vermogen? Dan is dit de folder die u een overzicht geeft: alle regelingen, bedragen en adressen bij elkaar gerangschikt.

Team Cliëntondersteuning helpt u bij alle vragen over geld, zorg en wonen. We werken los van andere organisaties of gemeentes.

U mag langskomen op ons inloopspreekuur of ons bellen voor een afspraak of advies. Op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur zitten onze deskundige vrijwilligers klaar om uw vragen direct te beantwoorden.

Nu ook via mail en Whatsapp.

Lees deze folder gerust eens door. Een afspraak voor een gesprek regelt u telefonisch het snelst. Op onze website vindt u nog veel meer informatie en kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Voor al uw vragen over geld, zorg en wonen

Almelo Sociaal                       Telefoon:        0546 – 45 69 09

Boddenstraat 3                       E-mail:            [email protected]

7607 BL  Almelo                     Website:         almelosociaal.nl


Spreekuur Team Cliëntondersteuning (telefonisch en op afspraak):
maandag, dinsdag en vrijdag:  9.30 – 11.30 uur

 


Almelo Doet Mee

Het doel van Almelo Doet Mee is om mensen met een laag inkomen mee te laten doen. Dit wordt ook wel maatschappelijke participatie genoemd.

Samen met anderen iets doen of ondernemen kost vaak geld. Dat kan een probleem zijn voor mensen met een laag inkomen. De gemeente Almelo geeft daarom subsidie aan Almelo Doe(t) Mee. Hiermee geven zij, onder andere, vouchers uit. Hiermee kunt u de contributie betalen, waardoor u deel kan nemen aan bijvoorbeeld sport, cultuur of (groeps)-lessen.

Er is van alles mogelijk. Er zijn meer dan 200 aanbieders van groepsactiviteiten in Almelo waar u voor in aanmerking kunt komen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over Almelo Doet Mee kunt u terecht op de website almelodoetmee.nl.

Almelo Doe(t) Mee werkt onder de vlag van Almelo Sociaal

Loop gerust binnen op:

Maandag        tussen elf en drie        (11:00 – 15:00 uur)

Woensdag      tussen tien en drie      (10:00 – 15:00 uur)

Vrijdag            tussen elf en drie        (11:00 – 15:00 uur)

aan de Boddenstraat 3.

Bellen kan ook: 0546 – 70 65 19 of 06- 31 99 75 39.


Bijzondere bijstand

Heeft u kosten die niet iedereen maakt? Of kosten die u door bijzondere omstandigheden moet maken? En kunt u deze niet  betalen? Misschien kunt u extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand. Vertel ons uw verhaal, dan helpen wij u met de aanvraag.

Wat u moet weten

Bijzondere bijstand moet altijd van te voren aangevraagd worden.

 • De kosten moeten onverwacht en echt nodig zijn.
 • De kosten worden nergens anders vergoed.
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen geld om de kosten te betalen.

Voor wie is bijzondere bijstand?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u de kosten niet zelf kunt betalen. Omdat u te weinig eigen geld heeft en een te laag inkomen. Het maakt niet uit of u loon of een uitkering heeft. Misschien moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Meer informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen via het burgerportaal van de gemeente Almelo: www.almelo.nl/burgerportaal. U logt in met uw DigiD.

Voor vragen kun u ook bellen met Sociale Zaken via
(0546) 54 17 89.


Jeugdfonds Almelo

Jeugdfonds Almelo is er voor alle kinderen tot en met 20 jaar die opgroeien in gezinnen waar niet genoeg geld is om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.


Schoolreisjes, een laptop, sporten, muziekles of het vieren van een verjaardag. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen.

Ben je een ouder/verzorger met weinig geld? Doe dan een aanvraag. Dit kan heel eenvoudig via de website of stuur een mail.

Waar vraag ik het aan?

[email protected]
www.jeugdfondsalmelo.nl

Extra informatie

In de Almelose binnenstad is ‘t Schuttevaer gevestigd. U vindt er het Jeugdfonds Almelo, Schuldhulpmaatje, Verjaardag in de Maak, Kledingbank de Inloop, Stichting Leergeld, SUN Twente, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Inloop aan de Aa en Thuisteam Twente.


Collectieve zorgverzekering 

Hebt u veel zorgkosten en een laag inkomen?

Dan kunt u kiezen voor de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Almelo.  U krijgt korting op de premie en mogelijk extra vergoedingen.

Wijzigingen doorgeven kan op ieder moment van het jaar, maar uw nieuwe polis gaat in op 1 januari van het volgende jaar. (U hoeft niet te wachten tot december als u volgend jaar gebruik wilt maken van deze verzekering)

Kunt u het eigen risico wel zelf betalen? Of verbruikt u dit niet ieder jaar? Ga dan in gesprek met onze vrijwilligers.

Waar vraag ik het aan?

Via gezondverzekerd.nl/almelo of bel met de klantenservice van de Menzis tel. 088-222 40 80.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Via internet: www.gezondverzekerd.nl/gemeente/almelo/#!/pakketten. Hier kunt u ook uw huidige pakket vergelijken of een keuzehulp invullen om te zien of dit ook in uw geval voordeliger is.

Komt u er niet uit, maak dan een afspraak met onze deskundige vrijwilligers.


Kwijtschelding lokale belasting (GBTwente)

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingaanslag misschien niet te betalen. Als u belasting niet hoeft te betalen, heet dat kwijtschelding. Wilt u kwijtschelding aanvragen? U kunt kwijtschelding aanvragen bij GBTwente.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding dan kunt u via mijn.gbtwente.nl eenvoudig een aanvraag doen om in 10 termijnen te betalen.

Voor wie is het?

Mensen met een inkomen tot de bijstandsnorm.
Er wordt gekeken naar onder andere inkomen, vermogen, bezit en woonlasten.

Waar kan ik het aanvragen? 

U kunt de kwijtschelding lokale belasting digitaal aanvragen op de website van het gemeentelijk Belastingkantoor Twente: mijn.gbtwente.nl.

Hiervoor heeft u wel een DigiD-code nodig. Heeft u die niet? Ook hierbij helpen onze vrijwilligers u.

Waar kan ik terecht voor meer informatie? 

Voor meer informatie of vragen over kwijtschelding kunt u terecht op almelo.nl/kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen of telefonisch 0546 – 54 11 11


Kwijtschelding waterschapsbelasting 

Naast de gemeentelijke belasting betaalt u waterschapsbelasting (GBLT). Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Voor wie is het?

Mensen met een minimuminkomen Er wordt gekeken naar onder andere inkomen, vermogen, bezit en woonlasten. Twijfelt u of u hier recht op heeft? Kom dan naar ons inloopspreekuur.

U kunt de kwijtschelding digitaal aanvragen via gblt.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Zolang uw aanvraag wordt behandeld hoeft u niet te betalen. U ontvangt een officiële brief van GBLT met de beslissing. Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat ook of en wanneer u moet betalen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over kwijtschelding kunt u terecht op gblt.nl/kwijtschelding. Hier kunt u ook een sneltest doen om te zien of kwijtschelding aanvragen wel nut heeft.

Tip: Combineren loont

Voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen heeft u veel van dezelfde informatie nodig als voor de kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Wij raden u aan deze aanvragen tegelijk te doen.

Meer gegevens aanleveren

Soms vragen de GBT en de GBLT om meer gegevens aan te leveren. Dit betekent niet dat ze uw aanvraag afwijzen. Vindt u het lastig om de gegevens aan te leveren? Onze vrijwilligers helpen u graag en gratis.


Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al 5 jaar of langer van een lage uitkering of een laag loon? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen.

Wat u moet weten

 • U bent 21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
 • U heeft geen of heel weinig eigen geld
 • U leeft al 5 jaar of langer van een minimuminkomen en uw inkomen ligt onder de 101% van de bijstandsnorm
 • Als u een uitkering ontvangt, heeft u de afgelopen 5 jaar voldoende geprobeerd om aan werk te komen
 • U heeft geen uitzicht op hogere inkomsten

De hoogte van de toeslag:

€ 115,00 voor gehuwden of samenwonenden

€ 105,00 voor een alleenstaande ouder

€ 80,00 voor een alleenstaande

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

U kunt telefonisch contact opnemen met Sociale Zaken via
0546 – 541789 of per e-mail: [email protected]


Individuele studietoeslag

Bent u ouder dan 18 jaar en vanwege een handicap niet in staat om te werken naast uw opleiding? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele studietoeslag.

Wat moet u weten?

 • U volgt een opleiding waarbij u recht heeft op studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten.
 • U heeft een handicap waardoor u niet in staat bent te werken naast uw opleiding.
 • U heeft niet meer eigen geld dan € 5.940 als alleenstaande,
  of € 11.880 als alleenstaande ouder, echtpaar of samenwonende.

Waar vraag ik het aan?

Voor aanvragen of meer informatie over de individuele studietoeslag belt u met de gemeente Almelo: 0546 – 54 11 11.


Energietoeslag

Mensen met weinig geld kunnen vragen om een vergoeding van € 800 voor de hogere energiekosten. Deze vergoeding heet compensatie energiekosten. U heeft DigiD nodig om de vergoeding energiekosten aan te vragen.

Voor wie is de toeslag?

U komt in aanmerking als uw inkomen lager is dan:

Alleenstaande (ouder) tot pensioengerechtigde leeftijd:   € 1244
Alleenstaande vanaf pensioengerechtigde leeftijd:            € 1382
Gehuwden tot pensioengerechtigde leeftijd:                     € 1777
Gehuwden vanaf pensioengerechtigde leeftijd:                 € 1872

Waar vraag ik het aan?

U vraagt de toeslag aan via de website van de gemeente Almelo, www.almelo.nl. De gemeente handelt uw aanvraag zo snel mogelijk af. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u daarover geen brief. U krijgt het geld op uw bankrekening. Op uw bankafschrift staat waarvoor de betaling is bedoeld. Het geld kan op iedere werkdag naar u worden overgemaakt.

Let op: aanvragen kan tot uiterlijk 31 oktober 2022


Denkt u ook eens aan

Andere regelingen waar u misschien gebruik  van kunt maken zijn te vinden bij:

Belastingdienst Toeslagen 

 • Huurtoeslag 
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag

Via toeslagen.nl is dit aan te vragen. U logt in met een DigiD.

Let op: de Belastingdienst rekent met jaarbedragen. Wanneer u in de loop van het jaar een wijziging in uw inkomsten doorgeeft, moet u dit het volgende jaar in januari weer aangeven, anders loopt u kans te veel of te weinig toeslagen te ontvangen. Een teveel moet u altijd terugbetalen.

Twijfelt u om deze toeslagen aan te vragen? Bijvoorbeeld omdat u wisselende inkomsten heeft? Of omdat u ieder jaar bij moet betalen? U mag ze ook achteraf aan te vragen, dit kan tot september van het volgende jaar.

Op de website belastingdienst.nl kunt u een proefberekening maken.


Bel voor vragen met:
belastingtelefoon particulieren: 0800 – 0543 (gratis).

Heeft u geen DigiD of twijfelt u of u het goed doet? Onze ervaren vrijwilligers kijken gratis met u mee. Maak een afspraak op almelosociaal.nl of bel 0546 – 456 909.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 • Kinderbijslag 
 • Extra kinderbijslag bij intensieve zorg
 • Persoonsgebonden budget (PGB) 
 • Algemene Ouderdomswet
 • Inkomens Ondersteuning Oudere Werkelozen (IOAW) 

Meer informatie over deze regelingen of een aanvraag doen gaat via svb.nl. U kunt ook bellen met  0570 – 50 60 20.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 • Studentenreisproduct (ov-kaart) aanvragen, ook voor 16-jarigen
 • Tegemoetkoming schoolkosten voor schoolgaande kinderen van 18 jaar of ouder
 • Tegemoetkoming schoolkosten voor ouders van schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar
 • Studiefinanciering voor studenten

U kunt deze zaken aanvragen op duo.nl 

Ook kunt u daar meer informatie over deze regelingen vinden.

Het telefoonnummer van DUO is 050 – 599 77 55 


Bijstandsnormen (Participatiewet)

Per 1 januari 2022 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie:

Personen van 21 jaar tot AOW-leeftijd
 Uitkering per maandVakantietoeslag per maand
Alleenstaande (ouder)€ 1046,73€ 55,09
Gehuwden/samenwonenden€ 1495,33€ 78,70
   
Personen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd
 Uitkering per maandVakantietoeslag per maand
Alleenstaande (ouder)€ 1164,39€ 61,28
Gehuwden/samenwonenden€ 1577,34€ 83,02

Voor gehuwden en alleenstaanden van 21 jaar of ouder die samenwonen met één of meer meerderjarige personen, geldt op grond van de kostendelersnorm een lager bedrag.

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering is ook relevant of er sprake is van eigen vermogen.

Onderstaand een overzicht van het vermogen dat de verschillende groepen mogen hebben om nog in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering:

Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders€ 13.010,00
Alleenstaanden€ 6.505,00
Vermogen gebonden aan een eigen woning is vrijgesteld€ 54.900,00

 Handige adressen en telefoonnummers

Almelo Sociaal          
Boddenstraat 3                      
Telefoon:                    0546 – 45 69 09

E-mail:                        [email protected]

Website:                     almelosociaal.nl

Inloopspreekuur Team Cliëntondersteuning
(ook telefonisch en op afspraak)
ma-di-vrij 9.30 – 11.30 uur

Almelo Doet Mee     

Boddenstraat 3

Telefoon:                    0546 – 706 519
E-mail:                        [email protected]
Website:                     almelodoetmee.nl

Vrije inloop op maandag: 11-15 uur,  woensdag: 10-15 uur en
vrijdag: 11-15 uur

Gemeente Almelo    

Telefoon:                    0546 – 54 11 11
E-mail:                        [email protected]
Website:                     almelo.nl

Werkplein     

Telefoon:                    0546 – 54 17 89
E-mail:                         [email protected]

Website:                     almelo.nl/uitkering-werk-en-bijstand

Schuldhulpmaatje    

E-mail:                         shmalmelo.nl
Website:                     [email protected]

Thuisadministratie Avedan             

Telefoon:                    0546 – 544100
E-mail:                         [email protected]
Website:                     www.avedan.nl

Juridisch Loket Almelo                     

Oranjestraat 1B Almelo
Telefoon:                    0900 – 8020 (0,10 p/m)
E-mail:                         https://www.juridischloket.nl/email-ons/


Een aantal regelingen wijzigen in de loop van het jaar. Op onze website vindt u altijd de meest recente informatie. Deze folder kunt u downloaden, en laten voorlezen op:

 almelosociaal.nl/hulpbijgeldvragen/geldtekort

Fouten en/of wijzigingen voorbehouden.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze folder

Uitgave juli 2022