Informatiewijzer Geld 2023

Inhoud

Korte inleiding
Almelo doet Mee
Bijzondere bijstand
Collectieve zorgverzekering
Energietoeslag
Individuele inkomenstoeslag
Individuele studietoeslag
Sam& voor alle kinderen
Kwijtschelding lokale belastingen
Toeslagen Belastingdienst
Denkt u ook eens aan…
Bijstandsnormen (Participatiewet)
Handige adressen en telefoonnummers


Korte inleiding

Woont u in de gemeente Almelo en heeft u een laag inkomen? Dan is dit de folder die u overzicht geeft. Alle regelingen, bedragen en adressen bij elkaar.

U mag langskomen op ons inloopspreekuur of ons bellen voor een afspraak of advies.
Op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur zitten onze deskundige vrijwilligers klaar om uw vragen direct te beantwoorden.

Nu ook via mail en WhatsApp:
[email protected] en 06 – 17 87 22 97

Op onze website vindt u nog veel meer informatie en kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Almelo Sociaal
Boddenstraat 3
7607 BL Almelo

Telefoon: 0546 – 45 69 09

E-mail: [email protected]

Website: almelosociaal.nl


Almelo doet Mee

Het doel van Almelo doet Mee is om mensen met een laag inkomen mee te laten doen. Dit wordt ook wel maatschappelijke participatie genoemd.

Samen met anderen iets doen of ondernemen kost vaak geld. Dat kan een probleem zijn. De gemeente Almelo geeft daarom subsidie aan Almelo Doet mee. Hiermee geven zij, onder andere, vouchers uit. Hiermee kunt u de contributie betalen, waardoor u deel kan nemen aan bijvoorbeeld sport, cultuur of (groeps)-lessen.

Er is van alles mogelijk. Er zijn meer dan 200 aanbieders van groepsactiviteiten in Almelo waar u voor in aanmerking kunt komen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over Almelo doet Mee kunt u terecht op de website www.almelodoetmee.nl.

Almelo doet Mee werkt onder de vlag van Almelo Sociaal

Loop gerust binnen op:

Maandag 11:00 – 15:00 uur
Woensdag 10:00 – 15:00 uur
Vrijdag 11:00 – 15:00 uur

aan de Boddenstraat 3.

Bellen kan ook: 0546 – 70 65 19 of 06 – 31 99 75 39.


Bijzondere bijstand

Heeft u kosten die niet iedereen maakt? Of kosten die u door bijzondere omstandigheden moet maken? En kunt u deze niet betalen? Misschien voldoet u aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand van de gemeente. Vertel ons uw verhaal, dan helpen wij u met de aanvraag.

Wat u moet weten

Bijzondere bijstand moet altijd van te voren aangevraagd worden.

 • De kosten zijn onverwacht en echt nodig;
 • De kosten worden nergens anders vergoed;
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen geld om de kosten te betalen.

Voor wie is bijzondere bijstand?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u de kosten niet zelf kunt betalen. Omdat u te weinig eigen geld heeft en een te laag inkomen. Het maakt niet uit of u loon of een uitkering heeft. Misschien moet u een deel van de kosten wel zelf betalen.

Meer informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen via het burgerportaal van de gemeente Almelo: www.almelo.nl/. U logt in met uw DigiD.
Voor vragen kun u ook bellen met Sociale Zaken via 0546 – 54 17 89.


Collectieve zorgverzekering

Hebt u veel zorgkosten en een laag inkomen?

Dan kunt u kiezen voor de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Almelo. U krijgt korting op de premie en mogelijk extra vergoedingen en u hoeft geen eigen risico te betalen.
Wijzigingen doorgeven kan op ieder moment van het jaar, maar uw nieuwe polis gaat in op 1 januari van het volgende jaar. (U hoeft niet te wachten tot december als u volgend jaar gebruik wilt maken van deze verzekering)
Kunt u het eigen risico wel zelf betalen? Of verbruikt u dit niet ieder jaar? Ga dan in gesprek met onze vrijwilligers.

Waar vraag ik het aan?

Via gezondverzekerd.nl of bel met de klantenservice van Menzis tel. 088 – 222 40 80.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Via internet: gezondverzekerd.nl. Hier kunt u ook uw huidige pakket vergelijken of een keuzehulp invullen om te zien of dit ook in uw geval voordeliger is.

Komt u er niet uit? Onze deskundige vrijwilligers zitten klaar op de inloopspreekuren op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend.


Energietoeslag


Mensen met weinig geld konden in 2022 energietoeslag aanvragen. Ook in 2023 komt er een energietoeslag. De voorwaarden die daarvoor zullen gelden zijn nog niet bekend. Voordat de gemeente een besluit kan nemen, hebben ze meer duidelijkheid nodig van het Rijk.

Wanneer is dit bekend?


Op dit moment weten wij niet wanneer de gemeente met de mogelijkheden voor de aanvraag komt. Houdt onze website in de gaten voor meer informatie.

Waar vraag ik het aan?

U vraagt de toeslag aan via de website van de gemeente Almelo, met behulp van uw DigiD: www.almelo.nl.
De gemeente handelt uw aanvraag zo snel mogelijk af. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u daarover geen brief. U krijgt het geld op uw bankrekening. Op uw bankafschrift staat waarvoor de betaling is bedoeld. Het geld kan op iedere werkdag naar u worden overgemaakt.

Heeft u in 2022 de toeslag ontvangen en komt hierdoor uw vermogen boven de grens voor de GBT of GBLT, dan kunt u dat aangeven in de aanvraag voor kwijtschelding. U levert hiervoor uw bankafschrift aan, waar de uitbetaling van de energietoeslag op staat


Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al 5 jaar of langer van een lage uitkering of een laag loon? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen.

Wat u moet weten:

 • U bent 21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
 • U heeft geen of heel weinig eigen geld
 • U leeft al 5 jaar of langer van een minimuminkomen en uw inkomen ligt onder de 101% van de bijstandsnorm
 • Als u een uitkering ontvangt, heeft u de afgelopen 5 jaar voldoende geprobeerd om aan werk te komen
 • U heeft geen uitzicht op hogere inkomsten

De hoogte van de toeslag


€ 115,00 voor gehuwden of samenwonenden
€ 105,00 voor een alleenstaande ouder
€ 80,00 voor een alleenstaande

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


U kunt telefonisch contact opnemen met Sociale Zaken via 0546 – 54 17 89 of per e-mail: [email protected]


Individuele studietoeslag

Bent u ouder dan 18 jaar en vanwege een handicap niet in staat om te werken naast uw opleiding? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele studietoeslag.


Wat u moet u weten

 • U volgt een opleiding waarbij u recht heeft op studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten
 • U heeft een handicap waardoor u niet in staat bent te werken naast uw opleiding
 • U heeft niet meer eigen geld dan € 5.940 als alleenstaande, of € 11.880 als alleenstaande ouder, echtpaar of samenwonende


Waar vraag ik het aan?


Voor aanvragen of meer informatie over de individuele studietoeslag belt u met de gemeente Almelo: 0546 – 54 11 11.


Sam& voor alle kinderen

Schoolreisjes, een laptop, sporten, muziekles of het vieren van een verjaardag. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen.

Jeugdfonds Almelo is er voor alle kinderen tot en met 20 jaar die opgroeien in gezinnen waar niet genoeg geld is om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Ben je een ouder/verzorger met weinig geld? Doe dan een aanvraag. Dit kan heel eenvoudig via de website of stuur een mail.

Sam& voor alle kinderen is een samenwerking tussen


Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur,
Stichting Jarige Job en Kinderhulp.

Waar vraag ik het aan?


[email protected]
jeugdfondsalmelo.nl
samenvoorallekinderen.nl

Extra informatie

In de Almelose binnenstad is ‘t Schuttevaer gevestigd. U vindt er het Jeugdfonds Almelo, Schuldhulpmaatje, Verjaardag in de Maak, Kledingbank de Inloop, Stichting Leergeld, SUN Twente, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Inloop aan de Aa en Thuisteam Twente.


Kwijtschelding lokale belastingen

Krijgt u als inwoner van Almelo een uitkering of loon dat net iets meer is dan de bijstand? Grote kans dat u dan de belastingen van de gemeente Almelo (GBT) en het Waterschap (GBLT) niet hoeft te betalen.

Vraag de gemeente om die belastingen kwijt te schelden. Wacht hiermee tot u beide aanslagen heeft, dan hoeft u maar 1 keer een aanvraag voor kwijtschelding te doen (en dus maar 1 keer alle papieren aan te leveren).
Doe dit voor 30 april, anders krijgt u een aanmaning.

Vindt u het moeilijk om de nodige papieren hiervoor in te vullen? Almelo Wijst de Weg helpt u gratis.

Voor wie is het?


Mensen met een inkomen rondom de bijstandsnorm.
Er wordt gekeken naar onder andere: inkomen, vermogen, bezit en woonlasten.

Waar kan ik het aanvragen?


U kunt de kwijtschelding lokale belasting digitaal aanvragen op de website van het gemeentelijk Belastingkantoor Twente: mijn.gbtwente.nl.

De kwijtschelding voor de waterschapsbelasting vraagt u aan bij GBLTwente: www.gblt.nl.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding dan kunt u via mijn.gbtwente.nl en www.gblt.nl/betalen-delen eenvoudig een aanvraag doen om in 10 termijnen te betalen.

Hiervoor heeft u wel een DigiD nodig. Heeft u die niet? Ook hierbij helpen onze vrijwilligers u.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Voor meer informatie of vragen over de lokale belasting (GBT) kunt u terecht op almelo.nl/kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen of telefonisch 0546 – 54 11 11

Voor meer informatie of vragen over kwijtschelding van het waterschap (GBLT) kunt u terecht op gblt.nl/kwijtschelding. Hier kunt u ook een sneltest doen om te zien of kwijtschelding aanvragen wel nut heeft.

Meer gegevens aanleveren

Soms vragen de GBT en de GBLT om meer gegevens aan te leveren. Dit betekent niet dat ze uw aanvraag afwijzen. Vindt u het lastig om de gegevens aan te leveren? Onze vrijwilligers helpen u graag en gratis.


Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag

Meer mensen kunnen nu huurtoeslag krijgen, juist bij een hoger inkomen of een hogere huur. Krijgt u nog geen huurtoeslag? Maak een proefberekening om te zien of u huurtoeslag kunt krijgen. In 2022 hebt u recht op huurtoeslag als de huur niet hoger is dan € 763,47. Dit bedrag is in 2023 verhoogd naar
€ 808,06. Vraag de huurtoeslag aan in Mijn toeslagen als u er recht op hebt.

Zorgtoeslag

Meer mensen komen in 2023 in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit komt omdat de inkomensgrenzen zijn verhoogd.
Hebt u geen toeslagpartner? Dan hebt u in 2023 recht op zorgtoeslag als uw inkomen niet hoger is dan € 38.520 per jaar. In 2022 was dit € 31.998 per jaar.
Hebt u wel een toeslagpartner? Dan hebben jullie in 2023 recht op zorgtoeslag als jullie inkomen niet hoger is dan € 48.224 per jaar. In 2022 was dit € 40.994 per jaar.

Twijfelt u om deze toeslagen aan te vragen? U mag ze ook achteraf aanvragen, dit kan tot september van het volgende jaar. Op de website belastingdienst.nl kunt u een proefberekening maken.

Bel voor vragen met:


belastingtelefoon particulieren: 0800 – 0543 (gratis).

Heeft u geen DigiD of twijfelt u of u het goed doet? Onze ervaren vrijwilligers kijken gratis met u mee.  


Denkt u ook eens aan…


Andere regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken zijn te vinden bij:

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 • Kinderbijslag
 • Extra kinderbijslag bij intensieve zorg
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Algemene Ouderdomswet
 • Inkomens Ondersteuning Oudere Werkelozen (IOAW)

Meer informatie over deze regelingen of een aanvraag doen gaat via svb.nl. U kunt ook bellen met 0570 – 50 60 20.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 • Studentenreisproduct (ov-kaart) aanvragen, ook voor 16-jarigen
 • Tegemoetkoming schoolkosten voor schoolgaande kinderen van 18 jaar of ouder
 • Tegemoetkoming schoolkosten voor ouders van schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar
 • Studiefinanciering voor studenten

U kunt deze zaken aanvragen op duo.nl
Ook kunt u daar meer informatie over deze regelingen vinden.

Het telefoonnummer van DUO is 050 – 599 77 55


Bijstandsnormen (Participatiewet 2023)

In juli 2023 zijn de bedragen weer aangepast. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie:

Personen van 21 jaar tot AOW-leeftijd

Alleenstaande (ouder)

Gehuwden/samenwonenden

Uitkering per maand

€ 1155,80

€ 1651,12

Vakantietoeslag per maand

€ 60.83

€ 86,90

Personen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd

Alleenstaande (ouder)

Gehuwden/samenwonenden

Uitkering per maand

€ 1298.87

€ 1751,42

Vakantietoeslag per maand

€ 67,88

€ 92,18

Voor gehuwden en alleenstaanden van 21 jaar of ouder die samenwonen met één of meer meerderjarige personen, geldt op grond van de kostendelersnorm een lager bedrag.

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering is ook relevant of er sprake is van eigen vermogen.

Onderstaand een overzicht van het vermogen dat u mag hebben om nog in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering:

Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders
Alleenstaanden

Vrijgesteld vermogen dat gebonden is aan een eigen woning € 64.100,00

€ 15.210,00

€ 7.605,00


Handige adressen en telefoonnummers

Almelo Sociaal
Boddenstraat 3
Telefoon: 0546 – 45 69 09
E-mail: [email protected]
Website: almelosociaal.nl

Inloopspreekuur Almelo Wijst de Weg
maandag, dinsdag en vrijdag: 9.30-11.30 uur, donderdag op afspraak

Almelo Doet mee
Boddenstraat 3
Telefoon: 0546 – 70 65 19
E-mail: [email protected]
Website: almelodoetmee.nl

Vrije inloop op maandag: 11-15 uur, woensdag: 10-15 uur en
vrijdag: 11-15 uur

Gemeente Almelo
Telefoon: 0546 – 54 11 11
E-mail: [email protected]
Website: almelo.nl

Werkplein
Telefoon: 0546 – 54 17 89
E-mail: [email protected]
Website: almelo.nl/uitkering-werk-en-bijstand

Schuldhulpmaatje
E-mail: [email protected]
Website: uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-almelo/

Thuisadministratie Avedan
Telefoon: 0546 – 54 41 00
E-mail: [email protected]
Website: www.avedan.nl

Juridisch Loket Almelo
Oranjestraat 1B Almelo
Vrije inloop: dinsdag: 9-11 uur en donderdag: 14-16 uur
Telefoon: 0900 – 8020 (0,10 p/m)


Een aantal regelingen wijzigen in de loop van het jaar.
Op onze website vindt u altijd de meest recente informatie

Deze folder kunt u downloaden, en laten voorlezen op:

almelosociaal.nl/hulpbijgeldvragen/geldtekort

Fouten en/of wijzigingen voorbehouden.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze folder


Uitgave februari 2023