Informatiewijzer Geldzaken 2024

Inhoud


Inleiding

Woont u in de gemeente Almelo en heeft u weinig inkomen en vermogen?

Dan is deze folder bestemd voor u!

Almelo Sociaal heeft deze folder speciaal voor u samengesteld om u wegwijs te maken in het doolhof van regelingen. In deze folder vindt u de regelingen die er zijn in de gemeente Almelo.

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die opkomen voor mensen die zich minder goed kunnen redden. We werken los van andere organisaties of gemeentes. U krijgt dus altijd eerlijke en onafhankelijke hulp.

Op maandag, dinsdag en vrijdagochtend zijn er bij Almelo Sociaal spreekuren tussen 9:30 en 11:30 uur. U kunt op die tijd altijd komen binnenlopen. Onze hulp is altijd 100% gratis.

Neemt u deze folder op uw gemak eens door. Loopt u tegen problemen aan, dan zien wij u graag terug op onze spreekuren!

Op onze website vindt u nog veel meer informatie en kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Almelo Sociaal                               Telefoon:            0546 – 45 69 09

Boddenstraat 3                               E-mail:                 [email protected]

7607 BL  Almelo                              Website:               almelosociaal.nl


Bijzondere bijstand

Heeft u kosten die niet iedereen maakt? Of kosten die u door bijzondere omstandigheden moet maken? En kunt u deze niet betalen? Misschien voldoet u aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand van de gemeente. Vertel ons uw verhaal, dan helpen wij u gratis met de aanvraag.

Wat u moet weten

Bijzondere bijstand moet altijd van te voren aangevraagd worden. De voorwaarden zijn:

 • De kosten zijn onverwacht en echt nodig;
 • De kosten worden nergens anders vergoed;
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen geld om de kosten te betalen.

Heeft u vragen, dan helpen onze cliëntondersteuners u gratis tijdens onze inloopspreekuren.

Meer informatie

De aanvraag voor bijzondere bijstand gaat via het burgerportaal van de gemeente Almelo: www.almelo.nl/burgerportaal. U logt in met uw DigiD.

Vindt u aanvragen lastig?

Onze vrijwilligers zitten iedere maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9:30 en 11:30 uur klaar om u hier gratis mee te helpen. Loop binnen aan de Boddenstraat 3, u hoeft geen afspraak te maken.


Collectieve zorgverzekering 

Hebt u veel zorgkosten en een laag inkomen?

Dan kunt u kiezen voor de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Almelo.  U krijgt korting op de premie en mogelijk extra vergoedingen.

Wijzigingen doorgeven kan op ieder moment van het jaar, maar uw nieuwe polis gaat in op 1 januari van het volgende jaar. U hoeft niet te wachten tot december als u volgend jaar gebruik wilt maken van deze verzekering.

Kunt u het eigen risico wel zelf betalen? Of verbruikt u dit niet ieder jaar? Ga dan in gesprek met onze vrijwilligers. Zij houden iedere maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9:30 en 11:30 uur gratis spreekuur aan de Boddenstraat 3.

Waar vraag ik het aan?

Via gezondverzekerd.nl/almelo of bel met de klantenservice van de Menzis tel. 088-222 40 80.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Via internet: www.gezondverzekerd.nl. Hier kunt u ook uw huidige pakket vergelijken of een keuzehulp invullen om te zien of dit ook in uw geval voordeliger is.

Kunnen jullie mij hierbij helpen?

Onze cliëntondersteuners zitten iedere maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9:30 en 11:30 uur klaar om u te helpen. Loop eens binnen op ons gratis inloopspreekuur of kijk voor meer informatie over onze hulp op www.almelosociaal.nl


Energietoeslag

Mensen met weinig geld kunnen een energietoeslag krijgen van de gemeente. Bij de meeste mensen is deze toeslag in november 2023 uitbetaald. Heeft u geen geld ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen? Aanvragen kan nog tot 30 juni 2024.

Kom ik in aanmerking?
U heeft een laag inkomen als u niet meer dan 120% van het minimumloon ontvangt.

21 jaar tot aan  pensioengerechtigde leeftijd:
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.386,95 netto  excl. vakantiegeld
Gehuwden€ 1.981,34 netto excl. vakantiegeld
Pensioen gerechtigden:
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.547,74 netto excl. vakantiegeld
Gehuwden€ 2.101,70 netto exc. vakantiegeld

Voor huishoudens met meer personen kan de kostendelersnorm gelden.

Waar vraag ik het aan?

U vraagt de toeslag aan via de website van de gemeente Almelo.
www.almelo.nl.

Vindt u aanvragen lastig?

Onze vrijwilligers zitten iedere maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9:30 en 11:30 uur klaar om u hier gratis mee te helpen. Loop binnen aan de Boddenstraat 3, u hoeft geen afspraak te maken.


Tijdelijk Noodfonds Energie GESTOPT

Huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening kunnen steun aanvragen bij het Tijdelijk Noodfonds Energie

Doe dit vóór 31 maart 2024 op de website www.noodfondsenergie.nl

Weten of u in aanmerking komt? Start met de check op de site van het Noodfonds. Het Noodfonds kijkt hoe hoog uw energierekening is in vergelijking met uw gezamenlijke inkomen. Het maakt niet uit welke energieleverancier u heeft. Heeft u vorig jaar geen steun gekregen? Het kan zijn dat u dit jaar wel in aanmerking komt.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag:

DigiD inloggegevens met sms-controle van u en uw huisgenoten ouder dan 18, een mailadres en het klantnummer en de termijnbedragen van uw energieleverancier.

Wilt u hulp bij het aanvragen?

Almelo Sociaal helpt u gratis. Loop binnen op maandag, dinsdag of vrijdag tussen 9:30 en 11:30 aan de Boddenstraat 3 in Almelo.


Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al 5 jaar of langer van een lage uitkering of een laag loon? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen.

Wat u moet weten

 • U bent 21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
 • U heeft geen of heel weinig eigen geld
 • U leeft al 5 jaar of langer van een minimuminkomen en uw inkomen ligt onder de 101% van de bijstandsnorm
 • Als u een uitkering ontvangt, heeft u de afgelopen 5 jaar voldoende geprobeerd om aan werk te komen
 • U heeft geen uitzicht op hogere inkomsten

De hoogte van de toeslag

€ 115,00 voor gehuwden of samenwonenden

€ 105,00 voor een alleenstaande ouder

€ 80,00 voor een alleenstaande

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

U kunt telefonisch contact opnemen met Sociale Zaken via
0546 – 54 17 89 of per e-mail: [email protected]

Kunnen jullie mij helpen?

Onze cliëntondersteuners zitten iedere maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9:30 en 11:30 uur klaar om u te helpen. Loop eens binnen op ons gratis inloopspreekuur of kijk voor meer informatie over onze hulp op www.almelosociaal.nl


Individuele studietoeslag

Bent u ouder dan 18 jaar en vanwege een handicap niet in staat om te werken naast uw opleiding? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele studietoeslag.

Wat moet u weten?

 • U volgt een opleiding waarbij u recht heeft op studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten.
 • U heeft een handicap waardoor u niet in staat bent te werken naast uw opleiding.
 • U heeft niet meer eigen geld dan € 6.225 als alleenstaande,
  of € 12.450 als alleenstaande ouder, echtpaar of samenwonende.

Waar vraag ik het aan?

Voor aanvragen of meer informatie over de individuele studietoeslag belt u met de

gemeente Almelo: 0546 – 54 11 11.

Wilt u hulp bij uw aanvraag?

U kunt altijd een beroep doen op onze cliëntondersteuners. Zij helpen u gratis tijdens de inloopspreekuren: iedere maandag, dinsdag en vrijdag  tussen 9:30 en 11:30 uur aan de Boddenstraat 3.


Jeugdfonds Almelo

Jeugdfonds Almelo is er voor alle kinderen tot en met 20 jaar die opgroeien in gezinnen waar niet genoeg geld is om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.


Schoolreisjes, een laptop, sporten, muziekles of het vieren van een verjaardag. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen.

Ben je een ouder/verzorger met weinig geld? Doe dan een aanvraag. Dit kan heel eenvoudig via de website of stuur een mail.

Waar vraag ik het aan?

[email protected]
www.jeugdfondsalmelo.nl

Extra informatie

In de Almelose binnenstad is ‘t Schuttevaer gevestigd. U vindt er het Jeugdfonds Almelo, Schuldhulpmaatje, Verjaardag in de Maak, Kledingbank de Inloop, Stichting Leergeld, SUN Twente, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Inloop aan de Aa en Thuisteam Twente.


Almelo Doet Mee

Het doel van Almelo Doet Mee is om mensen met een laag inkomen mee te laten doen. Dit wordt ook wel maatschappelijke participatie genoemd.

Samen met anderen iets doen of ondernemen kost vaak geld. Dat kan een probleem zijn. De gemeente Almelo geeft daarom subsidie aan Almelo Doe(t) Mee. Hiermee geven zij, onder andere, vouchers uit. Hiermee kunt u de contributie betalen, waardoor u deel kan nemen aan bijvoorbeeld sport, cultuur of (groeps-)lessen.

Er is van alles mogelijk. Er zijn meer dan 200 aanbieders van groepsactiviteiten in Almelo waar u voor in aanmerking kunt komen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Bezoekadres: Zwanenbelt 39 (ingang Holtjesstraat) Almelo

Open op maandag, woensdag en vrijdag: 10 – 15 uur

Telefoon: 0546 – 70 65 19 of 06 – 31 99 75 39

Mail: [email protected]

Website almelodoetmee.nl.


Kwijtschelding lokale belastingen

Krijgt u als inwoner van Almelo een uitkering of loon dat net iets meer is dan de bijstand? Grote kans dat u dan de belastingen van de gemeente Almelo (GBT) en het Waterschap (GBLT) niet hoeft te betalen.

Vraag de gemeente om die belastingen kwijt te schelden. Wacht hiermee tot u beide aanslagen heeft, dan hoeft u maar 1 keer een aanvraag voor kwijtschelding te doen (en dus maar 1 keer alle papieren aan te leveren).

Doe dit voor 30 april 2024, anders krijgt u een aanmaning.

Vindt u het moeilijk om de nodige papieren hiervoor in te vullen? De cliëntondersteuners van Almelo Sociaal helpen u gratis. Bel voor meer informatie met 0546- 45 69 09.

Voor wie is het?

Mensen met een inkomen tot de bijstandsnorm.
Er wordt gekeken naar onder andere inkomen, vermogen, bezit en woonlasten.

Waar kan ik het aanvragen? 

U kunt de kwijtschelding lokale belasting digitaal aanvragen op de website van het gemeentelijk Belastingkantoor Twente: mijn.gbtwente.nl.

De kwijtschelding voor de waterschapsbelasting vraagt u aan bij  GBTwente.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding dan kunt u via mijn.gbtwente.nl eenvoudig een aanvraag doen om in 10 termijnen te betalen.

Hiervoor heeft u wel een DigiD-code nodig. Heeft u die niet? Ook hierbij helpen onze vrijwilligers u.

Waar kan ik terecht voor meer informatie? 

Voor meer informatie of vragen over de lokale belasting (GBT) kunt u terecht op almelo.nl/kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen of
telefonisch 0546 – 54 11 11

Voor meer informatie of vragen over kwijtschelding van het waterschap (GBLT) kunt u terecht op gblt.nl/kwijtschelding. Hier kunt u ook een sneltest doen om te zien of kwijtschelding aanvragen wel nut heeft

Meer gegevens aanleveren

Soms vragen de GBT en de GBLT om meer gegevens aan te leveren. Dit betekent niet automatisch dat ze uw aanvraag afwijzen. Maar u moet meer gegevens aanleveren. Vindt u het lastig om de gegevens aan te leveren? Onze vrijwilligers helpen u. Neem uw DigiD inloggegevens mee naar ons gratis inloopspreekuur: iedere maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9:30 en 11:30 bent u van harte welkom aan de Boddenstraat 3.

Heeft u in 2023 energietoeslag ontvangen en komt hierdoor uw vermogen boven de grens voor de GBT of GBLT, dan kunt u dat aangeven in de aanvraag voor kwijtschelding. U dient dan wel een extra bankafschrift toe te voegen waar de overschrijving zichtbaar op is.


Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag

Steeds meer mensen kunnen huurtoeslag krijgen. Krijgt u nog geen huurtoeslag? In 2024 hebt u recht op huurtoeslag als de huur niet hoger is dan € 879,66.

U mag niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag op 1 januari 2024 maximaal
€ 36,952 hebben. Partners mogen samen op 1 januari 2024 maximaal € 73.904 hebben.

Achteraf aanvragen
Wanneer u wisselende inkomsten heeft of de toeslag niet van te voren aan wilt vragen, kunt u tot september 2024 een aanvraag doen over 2023. Uw huur mocht niet hoger zijn dan € 808,06 en uw vermogen mocht niet hoger zijn dan € 33.748 zonder partner en € 67.496 met partner.

Zorgtoeslag

U kunt een bijdrage van de overheid krijgen om uw zorgverzekering te betalen.

In 2024 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 37.496 per jaar. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw inkomen in 2024 niet hoger zijn dan € 47.368 per jaar.
Ook hierbij telt dat uw vermogen niet te hoog mag zijn. Op 1 januari 2024 mocht u niet meer vermogen hebben dan € 140.213. Had u een toeslagpartner? Samen mocht uw vermogen niet hoger zijn dan € 177.301.

Achteraf aanvragen zorgtoeslag

Wilt u de zorgtoeslag achteraf aanvragen? Dat kan tot september 2024. Uw inkomen in 2023 mocht niet hoger zijn dan € 38.520 zonder partner en € 48.224 met partner. Uw vermogen mocht niet hoger zijn dan €127.582 zonder partner en € 161.329 met partner.

Op de website belastingdienst.nl kunt u een proefberekening maken.


Bel voor vragen met:
belastingtelefoon particulieren: 0800 – 0543 (gratis).


Denkt u ook eens aan

Andere regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken zijn te vinden bij:

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 • Kinderbijslag 
 • Extra kinderbijslag bij intensieve zorg
 • Persoonsgebonden budget (PGB) 
 • Algemene Ouderdomswet
 • Inkomens Ondersteuning Oudere Werkelozen (IOAW) 

Meer informatie over deze regelingen of een aanvraag doen gaat via svb.nl. U kunt ook bellen met  0570 – 50 60 20.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 • Studentenreisproduct (ov-kaart) aanvragen, ook voor 16-jarigen
 • Tegemoetkoming schoolkosten voor schoolgaande kinderen van 18 jaar of ouder
 • Tegemoetkoming schoolkosten voor ouders van schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar
 • Studiefinanciering voor studenten

U kunt deze zaken aanvragen op duo.nl 

Ook kunt u daar meer informatie over deze regelingen vinden.

Het telefoonnummer van DUO is 050 – 599 77 55 


Bijstandsnormen (Participatiewet)

Per 1 januari 2024 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie:

Personen van 21 jaar tot AOW-leeftijd
 Uitkering per maandVakantietoeslag per maand
Alleenstaande (ouder)€ 1219,64€ 64,19
Gehuwden/samenwonenden€ 1834,04€ 91,70
   
Personen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd
 Uitkering per maandVakantietoeslag per maand
Alleenstaande (ouder)€ 1354,47€ 71,29
Gehuwden/samenwonenden€ 1835,70€ 96,62

Voor gehuwden en alleenstaanden van 21 jaar of ouder die samenwonen met één of meer meerderjarige personen, geldt op grond van de kostendelersnorm een lager bedrag.

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering is ook relevant of er sprake is van eigen vermogen.

Onderstaand een overzicht van het vermogen dat de verschillende groepen mogen hebben om nog in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering:

Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders€ 15.150
Alleenstaanden€ 7.575
Vrijgesteld vermogen dat gebonden is aan een eigen woning€ 63.900

 Handige adressen en telefoonnummers

Almelo Sociaal              
Boddenstraat 3                              
Telefoon:                            0546 – 45 69 09

E-mail:                                 [email protected]

Website:                               almelosociaal.nl

Gemeente Almelo        

Telefoon:                            0546 – 54 11 11
E-mail:                                 [email protected]
Website:                              almelo.nl

Werkplein         

Telefoon:                            0546 – 54 17 89
E-mail:                                  [email protected]

Website:                               almelo.nl/uitkering-werk-en-bijstand

Schuldhulpmaatje       

E-mail:                                  shmalmelo.nl
Website:                               [email protected]

Thuisadministratie Avedan                  

Telefoon:                            0546 – 54 41 00
E-mail:                                  [email protected]
Website:                               www.avedan.nl

Juridisch Loket Almelo                           

Oranjestraat 1B Almelo
Telefoon:                            0900 – 8020 (0,10 p/m)
E-mail:                                  https://www.juridischloket.nl/email-ons/

Potjes check van Geldfit

Voor welke regelingen kunt u in aanmerking komen? Op https://potjescheck.geldfit.nl/ komt u er in 15 minuten achter waar u misschien gebruik van kunt maken


Een aantal regelingen wijzigen in de loop van het jaar. Hier vindt u altijd de meest recente informatie. Deze folder kunt u downloaden, en laten voorlezen op:

 almelosociaal.nl/hulpbijgeldvragen/geldtekort

Fouten en/of wijzigingen voorbehouden.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze folder

Uitgave februari 2024