Vanaf 2020 verandert de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK geeft een duidelijk overzicht.

Eigen bijdrage in 2020: wordt maximaal € 19,00 per maand.
In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
Tijdelijk meerdere facturen in één maand: houd hier rekening mee.
Na 1 januari: u ontvangt een brief met definitieve eigen bijdrage.

Ga voor meer informatie naar de pagina van het CAK: https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning/de-wmo-in-2020/over-de-wmo-in-2020