Vanaf woensdag 17 juni zijn er strengere regels voor de bijzondere bijstand. Bijzonder bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • De periode waarover u achteraf bijzondere bijstand kan aanvragen wordt 1 maand. Dit was 1 jaar.
  • Bij bewindvoeringskosten zien we alle inkomen boven de bijstandsnorm als draagkracht. Dat inkomen moet u gebruiken om bewindvoeringskosten (voor een deel) zelf te betalen.
  • In het algemeen krijgt u geen bijzonder bijstand meer voor eigen bijdragen zorgverzekeringswet en WMO. Dit omdat u zich meestal via een (gemeentelijke collectieve) aanvullende zorgverzekering kan verzekeren.
  • In het algemeen krijgt u de kosten van orthodontie bij kinderen niet langer vergoed.
  • In het algemeen krijgt u geen bijzonder bijstand meer voor telefoonkosten
  • In het algemeen krijgt u geen bijzondere bijstand meer voor de extra kosten van elektriciteitsverbruik door het gebruik van een scootmobiel of traplift.
  • Bij het bepalen van het maximale leenbedrag voor duurzame gebruiksgoederen wordt het maximale te lenen bedrag 5% van de bijstandsnorm voor levensonderhoud maal 36 maanden. Dit was 6%.
  • In het algemeen krijgen voormalig alleenstaande ouders (dat zijn alleenstaande ouders waarvan het jongste kind 18 jaar is geworden) geen bijzondere bijstand meer om de overgang naar een lager inkomen op te vangen.

Let op: deze tekst is een samenvatting, de originele tekst vind u hier.

Mocht u vragen hebben over bijzondere bijstand, en wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze of andere regelingen, neem dan contact met ons op, wij helpen u gratis.