De aanslag voor de gemeentelijke belasting zit weer in uw digitale brievenbus. Dit is het bericht van GBT. Wilt u hulp bij het invullen van een kwijtscheldingsverzoek? Wacht dan even op de aanslag van de waterschapsbelasting (GBLT). Vanaf dit jaar moeten er twee aparte kwijtscheldingsverzoeken ingediend worden.

Neem uw inloggegevens (DigiD) en eventueel uw jaaropgaves mee naar Almelo Sociaal. Onze vrijwilligers helpen u gratis met het invullen van het kwijtscheldingsverzoek.

Wilt u zeker zijn dat er voldoende tijd voor u is, maak dan een afspraak via 0546- 456 909