De aanslag voor de gemeentelijke belasting zit weer in uw digitale brievenbus. Dit is het bericht van GBT. Wilt u hulp bij het invullen van een kwijtscheldingsverzoek? Wacht dan even op de aanslag van de waterschapsbelasting (GBLT). Vanaf dit jaar moeten er twee aparte kwijtscheldingsverzoeken ingediend worden.

Vraag uw kwijtschelding voor 30 april aan, anders ontvangt u een aanmaning en eventueel een boete

Neem uw inloggegevens (DigiD) en eventueel uw jaaropgaves mee naar Almelo Sociaal. Onze vrijwilligers helpen u gratis met het invullen van het kwijtscheldingsverzoek.

Vanwege het coronavirus zijn er nu alleen telefonische spreekuren. Bel ons om te zien wat we voor u kunnen betekenen. Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 10-12 uur

Wilt u zeker zijn dat er voldoende tijd voor u is, maak dan een afspraak via 0546- 456 909