Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. Almelo Sociaal kan u helpen met het aanvragen en/of aanpassen van de huurtoeslag. Maakt u een afspraak door te bellen met 0546 456 909.

De harde inkomensgrenzen zijn afgeschaft. Tot en met 2019 kon het recht op huurtoeslag in één keer vervallen als de huurder een paar euro extra verdiende. Sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt.

Mensen die geen huurtoeslag ontvangen en er wel recht op hebben kunnen nog tot 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aanvragen. Het blijkt dat nog veel huurders niet weten dat zij vorig jaar recht op huurtoeslag hadden. Wij helpen u graag en gratis.

Heeft u een DigiD? Neemt u deze dan mee naar de afspraak. Heeft u deze niet? Geef het door aan onze medewerker. Ook hierbij helpen wij namelijk.