In februari krijgt u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Kunt u deze niet betalen? Dan kunt u misschien kwijtschelding aanvragen. Almelo Sociaal helpt u daar gratis bij.

Wacht nog even…

De aanslag van het waterschap (rioolrecht in de volksmond) komt er ook aan. Als u beide aanslagen heeft, kunnen we in 1 keer kwijtschelding aanvragen.

Lees hier wat u daarvoor mee neemt naar uw afspraak