Onze Pr-medewerker Sandra verzorgt elke twee weken een column in het Almelo’s weekblad. Deze week:

‘Clientondersteuning, wat is dat?’

Ellie en haar man Frans krijgen hulp van de thuiszorg, maar doordat de toestand van Frans verslechterd hebben ze misschien wel meer hulp nodig. De zorgverzekering stuurde ze naar ons door. Op maandag-, dinsdag- en vrijdag ochtend zit het Team Cliëntondersteuning klaar om u te helpen met uw vragen over geld, zorg en wonen.