Onze Pr-medewerker Sandra verzorgt elke twee weken een column in het Almelo’s weekblad. Deze week:

‘Gratis voor kinderen’

Moeder Diane belt ons: overal in de stad zijn gratis activiteiten voor kinderen. Maar kunnen mijn kinderen na de vakantie nog wel meedoen? Ze maakt zich zorgen over de kosten voor de schoolfoto’s, de vrijwillige ouderbijdrage en dan ook nog een sport of clubje. Gelukkig weten wij de weg naar geldpotjes…