Energie is fors duurder en gemeenten geven daarom mensen met een lager inkomen een tegemoetkoming. Deze vergoeding noemen we compensatie energiekosten.

Mensen met een bijstandsuitkering hebben deze vergoeding in april gekregen. Andere huishoudens die bekend zijn bij de gemeente Almelo, omdat ze bijvoorbeeld bijzondere bijstand of IOA ontvangen van de gemeente, kregen deze compensatie, € 800 in mei en € 500 in oktober 2022.

Heeft u geen bericht gehad, maar mogelijk wel recht op de compensatie? Wanneer uw inkomen lager is dan onderstaande bedragen, dan kunt u tot 31 december 2022 een aanvraag doen via de website van de gemeente Almelo: www.almelo.nl

Alleenstaande (ouder) tot pensioengerechtigde leeftijd:€ 1244
Alleenstaande vanaf pensioengerechtigde leeftijd:€ 1382
Gehuwden tot pensioengerechtigde leeftijd:    € 1777
Gehuwden vanaf pensioengerechtigde leeftijd:               1872

Voor dit jaar is het totale bedrag € 1300. Wanneer u nog geen aanvraag heeft gedaan, helpen wij u hierbij. Als u eerder € 800 heeft ontvangen, hoeft u niets te doen. U krijgt het bedrag automatisch op uw rekening.

Komt u er niet uit? Of twijfelt u of u in aanmerking komt? Kom met uw DigiD langs op maandag, dinsdag of vrijdag tussen 9:30 en 11:30 uur. Heeft u geen DigiD? Ook daar kunnen wij u bij helpen, of we helpen u met het invullen van een papieren formulier.

Team Cliëntondersteuning staat klaar om u gratis te helpen met de aanvraag. Neemt u bewijsstukken van uw inkomen én uw DigiD mee? Dan kunnen wij u sneller helpen.