Kreeg u vorig jaar de energietoeslag uitbetaald? Dan is er een grote kans dat dat dit jaar vanzelf weer gebeurt. De gemeente Almelo stuurt u een brief in de tweede week van november en betaalt de energietoeslag eind november uit.

Welk bedrag krijgt u?

Burgers van Almelo met een inkomen tot maximaal 120% van het minimum krijgen maximaal € 1300 . Bent u kostendeler? Dan krijgt u € 650. Studenten die uitwonend zijn en recht hebben op een aanvullende beurs krijgen via DUO een eenmalige gift van € 400.

Geen brief gekregen?

En denkt u wel in aanmerking te komen? De inkomsten waarna gekeken wordt zijn afhankelijk van het moment van aanvraag. Nu gaat het om de volgende maximale inkomsten:

Vanaf 21 jaar tot aan pensioengerechtigde leeftijd:

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.386,95 netto exclusief vakantiegeld

Gehuwden € 1.981,34 netto exclusief vakantiegeld

Pensioengerechtigden:

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.386,95 netto exclusief vakantiegeld

Gehuwden € 2.101,70 netto exclusief vakantiegeld

Zelf aanvragen vanaf 4 december 2023

Wanneer u op 1 december nog geen brief ontvangen hebt, kunnen wij u helpen de toeslag zelf aan te vragen. U neemt hiervoor uw legitimatie (eventueel uw DgiD) en bewijsstukken van uw inkomsten mee. Aanvragen mag tot en met 30 juni 2024.

U kunt ook zelf een aanvraag doen op almelo.nl