Adviesraad Sociaal Domein

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die opkomen voor mensen die zich minder goed kunnen redden in de gemeente Almelo. We werken los van anders organisaties of de gemeente. Daardoor geven we altijd eerlijke en onafhankelijke hulp.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders over inkomen, hulp en zorg. De Adviesraad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd vanuit het standpunt van inwoners/burgers: u dus. De adviezen worden meegenomen bij gemeentelijke besluitvorming en het ontwerpen van beleid.

Om een nieuwe adviesraad op te richten en vorm te geven zijn wij op zoek naar een voorzitter en diverse leden.

Herkent u zichzelf als voorzitter hierin?

U woont in Almelo, bent betrokken bij de stad en haar inwoners en vertaalt hun gemeente-ervaringen naar algemeen advies. Ook (h)erkent u verschillende belangen en weet u hiertussen bruggen te bouwen. Werkte u daarnaast vaker met (groepen) vrijwilligers? Wordt dan onze voorzitter.

Wilt u lid worden?

Wilt u iets betekenen voor mensen in Almelo die vragen hebben over geld, zorg of wonen? Hebt u ervaring op dit gebied, van hulpmiddelen en uitkering tot jeugd of ouderen? Word dan vrijwilliger bij ons! Dat biedt u allereerst de kans uw kennis in te zetten. Daarnaast levert het u onder meer prettige contacten en een tevreden gevoel op.