Wacht nog even….

GBT + GBLT

Heeft u de aanslag van de gemeentelijke belastingen ontvangen? Deze komt in februari in de inbox van uw DigiD. Hierop kunt u de WOZ-waarde van uw woning vinden om te gebruiken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Wij raden u aan deze aanslag automatisch te betalen, dan betaalt u in 10 termijnen en bent u nooit te laat.

Binnenkort krijgt u ook de aanslag GBLT. Deze gaat over de waterschapsbelasting. Ook wel de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing genoemd.

Kunt u deze niet betalen?

Of vindt u het moeilijk om de nodige papieren hiervoor in te vullen? Almelo Sociaal helpt u gratis. We helpen u graag met het aanvragen van kwijtschelding. Wacht met het maken van een afspraak tot u beide aanslagen heeft ontvangen.

Vraagt een van de organisaties om meer gegevens?

De GBT en de GBLT wijzen uw aanvraag niet af wanneer ze om meer gegevens vragen. Ze voeren een extra controle uit. Weet u niet hoe u deze gegevens aan kunt leveren? Onze vrijwilligers helpen u graag. Maak een afspraak via 0546 – 456 909.

Verkorte aanvraag

Neem mee naar uw afspraak:

  • Uw DigiD
  • In elk geval kopie van uw bankafschrift(en) met huidig saldo

Afhankelijk van uw antwoorden:

  • kenteken + dagwaarde auto
  • kopie hypotheek en rente
  • kopie laatste jaarrekening
  • kopie bankafschrift met bewijs van ontvangen of betaalde alimentatie
  • kopie laatste beschikking DUO en/of aanvullende lening

De 7 vragen van de verkorte aanvraag                                                  

1) Heeft u een auto?      

O – ja             O – nee

O auto onmisbaar ivm invaliditeit ?

O auto onmisbaar ivm werk ?

O kenteken auto:                                                ___________

O bouwjaar auto:                                                ___________

O dagwaarde auto:                                             ___________

O kopie kentekenbewijs bijvoegen

2) Heeft u een koopwoning?

O – ja             O – nee

O hoogte hypotheekschuld                              ____________

O betaalde rente per maand                            ____________   

O kopie hypotheek/rente toevoegen

3) Bent u zelfstandig ondernemer

O kopie laatste jaarrekening toevoegen

4) Betaalt u of ontvangt u alimentatie?

O – ja             O – nee

O kopie bankafschrift toevoegen waarop u alimentatie ontvangt of betaalt

5) Bent u student?

O – ja             O – nee

O kopie toevoegen laatste beschikking DUO en/of aanvullende lening

6)Hoeveel bank/spaar rekeningen heeft u  (niet van de kinderen)

O aantal:                                                              ___________     

O totaal saldo op deze rekeningen zijn:         ___________

O kopie toevoegen van bankafschrift/overzicht met actueel saldo

7) Wat is uw mailadres?

O                                                                            ___________