Informatiewijzer geld 2021


INHOUD

KORTE INLEIDING

Woont u in de gemeente Almelo of Tubbergen en heeft u een laag inkomen en/of weinig eigen vermogen?
Dan vindt u in deze folder alle regelingen, bedragen en adressen bij elkaar gerangschikt.

Almelo Sociaal heeft deze folder speciaal voor u samengesteld om u wegwijs te maken in het doolhof van regelingen. Wij zijn een stichting met vrijwilligers die helpen bij alle vragen over geld, zorg en wonen. We werken los van andere organisaties of gemeentes. U mag ons altijd bellen voor een afspraak of advies, op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 10 en 12 uur zitten onze deskundige vrijwilligers klaar om uw vragen direct te beantwoorden. Nu ook via mail en Whatsapp.

Lees deze folder gerust eens door. Bij vragen kunt u ons altijd bellen. Ook een afspraak maken gaat telefonisch het snelst. Op onze website vindt u nog veel meer informatie en kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Voor al uw vragen over geld, zorg en wonen

Almelo Sociaal
Boddenstraat 3, 7607 BL Almelo
Telefoon: 0546 – 45 69 09
[email protected]
almelosociaal.nl


Spreekuur (telefonisch en op afspraak) ma-wo-vrij 10.00 – 12.00


BIJZONDERE BIJSTAND

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

WAT U MOET WETEN

 • De kosten moeten bijzonder zijn: het moeten kosten zijn die niet iedereen maakt of kosten die u door bijzondere omstandigheden moet maken.
 • De kosten moeten onverwacht en echt nodig zijn.
 • De kosten worden nergens anders vergoed.
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen geld om de kosten te betalen.

Bijzondere bijstand moet altijd van te voren aangevraagd worden. Heeft u de kosten al zelf betaald? Dan kan dat een reden zijn om geen bijstand te geven.

VOOR WIE IS BIJZONDERE BIJSTAND?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u de kosten niet zelf kunt betalen. Omdat u te weinig eigen geld heeft en een te laag inkomen. Het maakt niet uit waar uw inkomen vandaan komt (uitkering/loon). Misschien moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dat hangt af van hoeveel geld u heeft.

MEER INFORMATIE

Bel Sociale Zaken via (0546) 54 17 89.


INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

Leeft u al 5 jaar of langer van een lage uitkering of een laag loon en heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen.

WAT U MOET WETEN

 • U bent 21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U heeft geen of heel weinig eigen geld.
 • U leeft al 5 jaar of langer van een minimuminkomen en uw inkomen ligt onder de 101% van de bijstandsnorm.
 • Als u een uitkering ontvangt, heeft u de afgelopen 5 jaar voldoende geprobeerd om aan werk te komen.
 • U heeft geen uitzicht op hogere inkomsten.

HOOGTE TOESLAG

€ 115,00 voor gehuwden of samenwonenden
€ 105,00 voor een alleenstaande ouder
€ 80,00 voor een alleenstaande

WAAR KAN IK TERECHT VOOR MEER INFORMATIE?

U kunt telefonisch contact opnemen met Sociale Zaken via 0546 – 54 17 89 of per e-mail: [email protected]


ALMELO DOET MEE

Het doel van Almelo Doet Mee is om mensen met een laag inkomen mee te laten doen. Dit wordt ook wel maatschappelijke participatie genoemd.
Samen met anderen iets doen of ondernemen kost vaak geld. Dat kan een probleem zijn voor mensen met een laag inkomen. De gemeente Almelo stelt daarom een bedrag beschikbaar om activiteiten te kunnen ondernemen. Dit bedrag wordt omgezet naar vouchers waarmee deel genomen kan worden aan activiteiten.
Vanaf nu zijn er alleen vouchers voor het op regelmatige basis (bijvoorbeeld wekelijks) samen met anderen, in een groep, meedoen. Bijvoorbeeld aan sport, cultuur of educatie.
Er is genoeg mogelijk. Ze hebben meer dan 200 aanbieders van groepsactiviteiten in Almelo.

WAAR KAN IK TERECHT VOOR MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie of vragen over Almelo Doet Mee kunt u terecht op de website almelodoetmee.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Almelo Doet Mee via

0546 – 54 12 22. Ze zijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10 en 16 uur.


JEUGDFONDS ALMELO

Jeugdfonds Almelo is er voor alle kinderen tot en met 20 jaar die opgroeien in gezinnen waar niet genoeg geld is om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Schoolreisjes, een laptop, sporten, muziekles of het vieren van een verjaardag. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen.

Ben je een ouder/verzorger met weinig geld? Doe dan een aanvraag. Dit kan heel eenvoudig via de website of stuur een mail.

WAAR VRAAG IK HET AAN?

[email protected]
www.jeugdfondsalmelo.nl


COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING

HEBT U EEN LAAG INKOMEN EN HOGE ZORGKOSTEN?

Dan kunt u kiezen voor de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Almelo. U krijgt korting op de premie en extra vergoedingen. Aanmelden of overstappen kan op ieder moment. De wijzigingen gaan in op 1 januari van het volgende jaar. (U hoeft dus niet te wachten op de drukte in december om wijzigingen door te geven)

WAAR VRAAG IK HET AAN?

Via gezondverzekerd.nl/almelo of bel met de klantenservice van de Menzis tel. 088-222 40 80.

WAAR KAN IK TERECHT VOOR MEER INFORMATIE?

Via internet: gezondverzekerd.nl. Hier kunt u ook uw huidige pakket vergelijken of een keuze hulp invullen om te zien of dit ook in uw geval voordeliger is.
Komt u er niet uit, maak dan een afspraak met onze deskundige vrijwilligers.


KWIJTSCHELDING LOKALE BELASTING (OZB)

WAT IS HET?

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingaanslag misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Als u belasting niet of voor een deel hoeft te betalen, heet dat kwijtschelding. Wilt u kwijtschelding aanvragen? U kunt kwijtschelding aanvragen bij het GBTwente.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding dan kunt u via mijngbtwente eenvoudig een aanvraag doen om in 10 termijnen te betalen.

VOOR WIE IS HET?

Mensen met een inkomen tot de bijstandsnorm.
Er wordt gekeken naar onder andere inkomen, vermogen, bezit en woonlasten.

WAAR KAN IK HET AANVRAGEN?

U kunt de kwijtschelding lokale belasting digitaal aanvragen op de website van het gemeentelijk Belastingkantoor Twente: mijngbtwente.

Hiervoor heeft u wel een DigiD-code nodig. Heeft u die niet? Almelo Sociaal wil u hierbij ook helpen.

WAAR KAN IK TERECHT VOOR MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie of vragen over kwijtschelding kunt u terecht op almelo.nl/kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen of telefonisch 0546 – 54 11 11


KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSBELASTING

WAT IS HET?

Naast de lokale belasting betaalt u waterschapsbelasting (GBLT). Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

VOOR WIE IS HET?

Mensen met een minimuminkomen Er wordt gekeken naar onder andere inkomen, vermogen, bezit en woonlasten.
U kunt de kwijtschelding digitaal aanvragen via gbt.nl . Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
Door uitstel van betalen stopt het betaalproces voor de belastingaanslag zolang uw kwijtscheldingsaanvraag wordt behandeld. U ontvangt een officiële brief van GBLT met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag. Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat ook of en wanneer u moet betalen.

WAAR KAN IK TERECHT VOOR MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie of vragen over kwijtschelding kunt u terecht op gblt.nl/kwijtschelding. Hier kunt u ook een sneltest doen om te zien of kwijtschelding aanvragen wel nut heeft.

TIP: COMBINEREN LOONT

Voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen heeft u veel van dezelfde informatie nodig als voor de kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Wij raden u aan deze aanvragen te combineren.


DENKT U OOK EENS AAN

Andere regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken zijn te vinden bij:

DE BELASTINGDIENST

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag


Via toeslagen.nl is dit aan te vragen. U logt in met een DigiD. Let op: de Belastingdienst rekent met jaarbedragen. Wanneer u in de loop van het jaar een wijziging in uw inkomsten doorgeeft, moet u dit het volgende jaar weer aangeven, anders loopt u kans te veel of te weinig toeslagen te ontvangen. Een teveel moet u altijd terugbetalen.
Op de website belastingdienst.nl kunt u ook een proefberekening maken.
Bel voor vragen met de belastingtelefoon particulieren: 0800 – 0543 (gratis).

Wanneer u twijfelt of u recht heeft op een toeslag, kunt u een gratis afspraak maken met een van onze vrijwilligers, zij kijken graag met u mee. Neemt u uw DigiD mee naar de afspraak?

SOCIALE VERZEKERINGSBANK

 • Kinderbijslag
 • Extra kinderbijslag bij intensieve zorg
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Algemene Ouderdomswet

Meer informatie over deze regelingen of een aanvraag doen gaat via svb.nl. U kunt ook bellen met 0570 – 50 60 20.

DIENST UITVOERING ONDERWIJS (DUO)

 • Tegemoetkoming schoolkosten voor schoolgaande kinderen van 18 jaar of ouder.
 • Tegemoetkoming schoolkosten voor ouders van schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Studiefinanciering voor studenten.

U kunt deze zaken aanvragen op duo.nl
Ook kunt u op deze website meer informatie over deze regelingen vinden.
Het telefoonnummer van DUO is 050 – 599 77 55


BIJSTANDSNORMEN (PARTICIPATIEWET)

Per 1 januari 2021 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie:

Uitkering per maandVakantietoeslag per maand
Personen van 21 jaar tot AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder)€ 1037,12€ 54,59
Gehuwden/samenwonenden€ 1481,60€ 77,98
Personen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd
Alleenstaande (ouder)€ 1152,41€ 60,65
Gehuwden/samenwonenden€ 1560,41€ 82,13

Voor gehuwden en alleenstaanden van 21 jaar of ouder die samenwonen met één of meer meerderjarige personen, geldt op grond van de kostendelersnorm een lager bedrag.

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering is ook relevant of er sprake is van eigen vermogen. Onderstaand een overzicht van het vermogen dat de verschillende groepen mogen hebben om nog in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering:

Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders€ 13.010,00
Alleenstaanden€ 6.505,00
Vermogen gebonden aan een eigen woning€ 54.900,00

CONTACT EN INFORMATIE

Almelo SociaalBoddenstraat 3, 7607 BL Almelo
Telefoon0546 – 45 69 09
Whatsapp06 – 17 87 22 97 
E-mail[email protected]
Websitealmelosociaal.nl
Spreekuur (telefonisch en op afspraak) ma-wo-vrij 10.00 – 12.00
Gemeente Almelo
Telefoon0546 – 54 11 11
E-mail[email protected]
Websitealmelo.nl
Werkplein
Telefoon0546 – 54 17 89
E-mail[email protected]
Websitealmelo.nl/uitkering-werk-en-bijstand
Almelo Doet Mee
Telefoon0546 – 54 12 22
E-mail[email protected]
Websitealmelodoetmee.nl
Schuldhulpmaatje
E-mailshmalmelo.nlmailto:shalmelo.nl
Websitehttps://schuldhulpmaatje.nl/locatie/almelo/
Thuisadministratie Avedan
Telefoon0546 – 544100
E-mail[email protected]
Websitewww.avedan.nl
Juridisch Loket AlmeloOranjestraat 1B Almelo
Telefoon0900 – 8020 (0,10 p/m)
E-mailVia de website
Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland
Telefoon085 0479 400
E-mail[email protected]
Websiteswtd.nl

Deze folder kunt u downloaden op almelosociaal.nl/hulpbijgeldvragen/geldtekort

Fouten en/of wijzigingen voorbehouden.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze folder