(vrijwilligerswerk 3-5 uur per maand)

Almelo Sociaal is op zoek naar enthousiaste en betrokken mensen die als bestuurslid een bijdrage willen leveren aan onze organisatie. Afhankelijk van uw kennis en belangstelling neemt u verantwoordelijkheden op u op specifieke gebieden, zoals PR en marketing, het schrijven van kwartaal- en jaarverslagen, technische zaken of bijvoorbeeld digitalisering.